Димитър Зоров: Кирил Петков и Асен Василев с повече национална отговорност и самоуважение към България

Димитър Зоров, председател на НСГБ, на АМБ и собственик на мандра „Пършевица“, в „Беновска пита“ в youtube.com/Беновска пита-Радио К2,  във facebook.com/iliana.benovska и  по Радио К2 на 93.9MHz на 11-ти юни 2022 г., заяви позиции по следните теми:

Срещата с еврокомисаря по земеделие Войчеховски в Брюксел на 9-ти юни 2022 г.

    Димитър Зоров съобщи, че на 9-ти юни са се срещнали с еврокомисаря по земеделието Войчеховски в Брюксел, както и с неговия началник кабинет. Той изтъкна и ролята на българския евродепутат от ДПС Атидже Вели, която, според него, работи добре в защита на българските интереси

    „Колко пъти трябва да ходите до Брюксел, за да разбере България ще можете ли да ни изхранвате?“, попита Беновска. Димитър Зоров отговори, че ще ходят колкото е необходимо, защото еврокомисарят по земеделието е казал, че за тях е много важно да чуят гласа на европейските фермери! Той изрази надежда това изказване да не е просто протоколно. Комисарят е проявил интерес по време на водения разговор. Той продължи: „Един от първите въпроси, които зададохме, е кога и дали нашето финансиране за България със старите страни членки? Заявихме му, че помним 2006 г. и преговорите, които водихме с комисар Франц Фишлер. Той ни каза, че влизаме в едно по-добро семейство с повече възможности! Заявихме му, без да се обижда на комисар Войчеховски, че тази надежда се изпари при нас и не се получи! Има огромно разочарование на фона на това, че от нас се иска само задължения, като членове на ЕС, и много малки права!“.

Има ли чуваемост от страна на земеделския министър и правителството за проблемите на животновъдите?

     „Вие се обърнахте към правителството още в началото на мандата и подчертахте, че вашият НСГБ обединява над 400 ферми, че вие осигурявате над 70% от млякото в България! Обаче вие фермерите изпитвате една огромна финансова и институционална, ако мога така да се изразя от нормативната уредба, криза! Накъде?“, попита Беновска. Зоров отговори, че българските фермери са обяснили на еврокомисаря, че не са просто в криза, а в бедствие и търсят ЕК като последна надежда. Комисар Войчеховски им е обяснил, че са дали много широки възможности на националните правителства за подпомагане, без това да се счита за държавна помощ. Българските фермери са изразили мнение, че това е много хубаво за страни с големи възможности в националните бюджети. Но българският бюджет е доста ограничен по думите на управляващите. „Въпреки това за 120-те милиона в разговорите с вицепремиера Асен Василев, които той ни обеща, но досега не се случиха, имам уверението, че в актуализацията ще станат, но тогава оправданието беше, че ЕК не разрешава тази помощ за литър мляко. Зададохме директно въпроса на комисар Войчеховски, той каза, че не знае за такова ограничение, но би проверил! Същото ми каза и Норберт Линз, председателят на комисията по земеделие в ЕП. Надяваме се, че всички тези наши мнения добре бяха чути и разбрани! Най-вече и защото колежката Христова каза, че има вече крайни настроения и разочарования сред фермерите, които не виждат смисъл от нашето членство в ЕС! Аз му казах, че особено млечната промишленост  и фермерството влязохме в много по-добро състояние и конкурентни и с повече подпомагане през 2007 г.! Ние в момента сме обезкостен и обречени на фалити! Така че е добре, както Бойко Синапов каза, да си сверят часовника с нашите проблеми и ние не можем да правим безкрайни компромиси в този взаимен наш съюз!“, категоричен бе Зоров.

   „Става ли ясно на нашите управляващи и на министър Иванов, който е от квотата на БСП, че производството на мляко е свързано с много разходи? Имам една таблица в ръката си, структурата на разходите на ден и себестойност на килограм мляко на едно млечно животно при продуктивност 4 000 литра мляко. Имате разходи за фуражи, за медикаменти, за ветеринарни услуги, за осеменяване, електрическа енергия, горива и транспорт, вода, труд, застраховки, поддръжки, рента и така нататък! Наясно ли са управляващите, че това да произвеждаш качествена храна, мляко, месо, подлежи на академична разработка?“, попита Беновска. Зоров отговори, че се надява това да е така. Той обясни, че министър Иванов е бил при финансовия министър с искане за 370 милиона в актуализацията на бюджета, с които да се подпомогне като цяло българското селско стопанство. Станало е ясно обаче, че само 300 милиона са били приети от министър Василев. „Въпреки че виждаме какви катаклизми стават в управлението, бихме се обърнали, дори и в края на това правителство, ако това е краят, да постъпят отговорно и да не обричат животновъдите и фермерите на колапс! Да отделят необходимите средства, които МЗХГ много икономично е предвидило, защото 370 е много икономично и това е разчет, който е направен към 1-ви юни, а никой не знае какво ще стане до края на годината! И аз казах на министър Иванов – на твое място бих предвидил един буфер без да го обявявам и парите да са не 370, а 500 милиона, защото ни остават още 5 месеца и половина и никой не знае какво ще се случи! И в ЕК не знаят, комисарят ни благодари за това, че осигуряваме продоволствието в тази тежка криза! Той каза, че знае колко тежко е положението на животновъдите, но правят каквото е възможно, защото техният бюджет е като националните бюджети определен!“, категоричен бе Зоров.

    Димитър Зоров още веднъж изрази надежда не само земеделският министър да е разбрал тежкото положение на животновъдите, но и останалите членове на правителството и най-вече премиера, както и министъра на финансите. Зоров обясни, че са провели няколко срещи с Асен Василев, но са леко разочаровани от бездействието му. „Стискахме достатъчно дълго зъби, даже останаха без зъби част от колегите, искаме това да бъде отразено в актуализацията на бюджета, но да бъде подобаващо, за да можем да оцелеем! Виждаме, че цените на зърното продължават да растат и комисар Войчеховски ни каза, че никой не знае къде ще спрат, защото има недостиг на зърно и храна!“, категоричен бе той.

   „Доколкото си спомням предния път вие бяхте в Брюксел на 20-ти април, на 12-ти април аз зададох няколко въпроса на министър Иванов, един от тях беше за тези ваши кредити от ДФ „Земеделие“. Нека да чуем какво отговори той тогава и да преразгледаме от 12-ти април досега какво се е случило!“, продължи Беновска и пусна запис от брифинга на министър Иван Иванов от 12-ти април 2022 г.:

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Илиана Беновска: Г-н Иванов, Националният съюз на говедовъдите и други животновъдски съюзи миналата седмица отбелязаха, че за млекодайните животни, овце и крави не се придвижват средствата, които им е обещано да като помощ от Асен Василев, вицепремиера? И се въвеждат някакви допълнителни изисквания, няма да се спирам, Вие сигурно знаете, по отношение на съхраняване на зърното, което също спира процеса на финансиране. Решихте ли този въпрос и ако не – кога ще го решите? Защото те искат да отидат в ЕК, организират среща на 20-ти даже!

Иван Иванов: Аз мисля, че малко предварително беше изнесена тази информация от тях, без да са запознати с детайлите. Тъй като днес ние сме готови със ставките и съм сигурен, че ще бъдат удовлетворени от тези ставки, които ще бъдат дадени на нашите животновъди и ще покрият техните разходи. Една скоба да отворя, аз го казах преди малко, но да го кажа отделно. За сектор животновъдство ще бъдат така наречените ковид помощи, са отпуснати 70 милиона лева. Това е изключително сериозна сума. Като съответно за този сектор ще бъдат предвидени средства и от другите видове помощи, които аз коментирах преди малко. Целта е максимално да покрием разходите. Примерно нашите разценки са на база технологични карти, данни от статистика, съответно САПИ, ставката за технологични разходи без корекции, примерно за една крава е 402 лева. Ние сега определяме близо 200 лева да получат на крава. Имайте предвид, че те са получили и така наречената обвързана подкрепа. Ще получат и още субсидии. Така че тази година вероятността е доста голяма да преминем доста пъти сумата от 402 лева на едно животно, което е необходимо за изхранването.

Илиана Беновска: Ако позволите един подвъпрос, те се притесняват, че това са породи, които могат да бъдат загубени. В какъв срок ще стане това финансиране, с каква ефективност и в какъв размер?

Иван Иванов: Утре в 14 часа е заседанието на ЕС на ДФ „Земеделие“ и веднага след това започва приемът. Ние разговаряхме вече с колегите животновъди. Ще разработим както помощна De Minimis два варианта. Единият е в двуседмичен срок тези, които са готови, да си подадат документите и да получат по-рано. Тези, които имат забавяне, ще бъдат изчакани в стандартния двумесечен срок да си подадат заявленията и съответно да получат тези средства, които са свързани с така наречената ковид помощ. Считаме, че до 15-ти май трябва да е приключило приемането на заявления, съответно да има сериозен напредък по изплащането на средствата. Така или иначе по ковид помощта трябва до края на юни да са усвоени всички средства, такива са условията на временната рамка.

Илиана Беновска: Г-н Иванов, утре във връзка със заседанието на ДФ „Земеделие“ информиран ли сте, че има кредити на животновъдите, които са отпуснати от ДФ „Земеделие“ от години, трябвало е да бъдат със съответното разпореждане опростени, но в момента продължават да им се трупат и лихвите, и главниците и нищо не се предприема по това?

Иван Иванов: Запознати сме! Аз съм изпратил специално писмо до министъра на финансите, за да можем да получим отговор как да процедираме, защото това не е в компетенциите на МЗХГ. Пълно право на министъра на финансите е да реши как да процедира. Имало е практика в миналото да се опрощават подобни заеми. Надявам се със съвместни усилия да успеем да защитим подобна теза пред МФ и да продължим тази практика.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    Димитър Зоров обясни, че вероятно министър Иванов си е свършил работа по отношение на доклада за кредитите. Сега топката е в Министерството на финансите, но явно Асен Василев за пореден път не изпълнява това, което е обещал. Той продължи: „А що се отнася до ковид помощите, той каза 15-ти май, а днес е 11-ти юни! Министър Иванов положи доста усилия, за  което му благодарим, но явно административни процедури и пречки забавиха това изплащане и ние досега не сме получили тази единствена помощ, която се плануваше за първите 6 месеца на годината. Очакваме в понеделник или вторник най-късно да я получим. Хората, едно че са обезверени, но те в момента косят, балират, тоест необходими са им не  спешни средства, а за много преди вчера! А относно кредитите, г-жо Беновска, и Вие, като журналисти поинтересувайте се, от 12-ти април досега няма ни вопъл, ни стон! В края на краищата тези хора трябва да изпълняват своите задължения и ангажименти! В Брюксел колеги изразиха недоволство, че няма чуваемост и за капак извънредният и пълномощен министър в Брюксел Снежана Благоева извън всякакъв протокол, извън всякакво възпитание, без да ѝ е дадена думата, взе си думата с микрофона и най-голямата пародия и резил, на английски, въпреки че си имаше официален превод, ние все пак сме българи и не трябва да го забравяме, дори и когато взимаме заплата от Брюксел, подразни се и комисарят и не ѝ даде думата! Той каза, че срещата е за да чуе фермерите! Постоянното представителство има много възможности, ако иска такива срещи! И така приключи с излагация нашата среща благодарение на г-жа Снежана Благоева! Фермерите казаха и пред комисаря, че изготвят писмо до министър Иванов за спешно отзоваване на Снежана Благоева от Брюксел! Ние сме българи и трябва хората, които представляват България, да имат чест, достойнство, морал и борбеност! Да работят за България, а не да проспиват времето си и да вземат заплата! Защото същата тази г-жа, по наши спомени, по времето на министър Греков и след това на министър Танева е причината да има разхищаване на европейски и национални средства, защото нашето искане беше пасищата да бъдат само за собственици на пасища и животни! Тя направи всичко възможно това да не стане! Този въпрос беше поставен от фермерите пред комисаря и той каза – не мога да разбера какъв е проблема, това е нормално да стане!“.

Какво е бъдещето пред сегашното правителство? Призивът му към управляващите!

    „Казахте излагация, а излагация ли е това, което се случи в София? Слави Трифонов хвърли „брачната халка“ на „Промяната“ и в момента не се знае дали това правителство ще продължи да съществува! Какви са вашите прогнози?“, попита Беновска. Димитър Зоров отговори, че не е в детайлите на коалиционното споразумение, но смята, че всяко нещо си има предел. Според него българското общество е единно по темата Македония и затова не трябва да се правят никакви параболи и залитания. Той продължи, че най-разумното нещо е да се приеме актуализацията на бюджета, за да не изпаднем във фалит на държавата. „Видя се, бюджетът в България е един тежък пазарлък! Няма анализи, както се прави в земеделското министерство! То е разчело, че толкова средства трябват и министърът на финансите трябва да се съобрази с това нещо! Ние му дадохме калкулацията за литър мляко и загубата от 35 до 50 стотинки на всеки литър. От МЗХГ потвърдиха. Ами, когато приемаш едни неща – направи ги реалност! Не обричай тези хора да стават просяци! Защо аз това казах и на комисаря – на нас ни е неудобно, че ставаме просяци! Смятаме, че не е нормално да взимаме по-малко от една чистачка в Брюксел в едно кафене! Потребителите и управляващите трябва добре да оценят това, защото ние оставаме без говеждо, защото няма животни в България за клане достатъчно! Над 80% е внос от трети страни! Млечни продукти внасяме 30%! Ние сме със знак минус при вноса на млечни продукти! Това е унизително при нашите традиции през последните 50-60 години! Така че нека управляващите да си направят преценката, да се замислят, а не да тупат топката колкото се може повече да отложат и в края на краищата нищо да не им дадем или да им подхвърлим някакви трохи! Време е за водораздел и разговор!“, категоричен бе Зоров.

   „Благодаря Ви за националноотговорната позиция, Вие гледате дори държавнически и патриотично бих казала! Визирам не само Македония, а и това каква гара разпределителна сме за внос на чужди хранителни продукти!“, продължи Беновска. Зоров добави, че по въпроса за изравняване на европейското финансиране комисар Войчеховски е казал, че ако зависи от него, би го направил още утре, защото така е правилно, балансирано и солидарно! Еврокомисарят се надява колкото се може по-бързо да бъде решен този въпрос, защото това е несправедливост. Зоров заяви: В тази насока бих апелирал министъра на земеделието, сегашния и бъдещите, да се държат достойно! Ние имаме механизми за налагане на нашите виждания. Това е ветото! Когато ти си силен, като Орбан, на масата, както и неговите министри, защото не е само Орбан, виждаме министъра на външните работи, министъра на енергетиката! Те се държат национално! Поне нашето впечатление е такова! Така трябва да правят и нашите! Изчакахме ви 15 години, вие ни излъгахте 7 години, затова хайде сега на масата, защото ние ви налагаме вето! Виждате Унгария един месец ги въртя за шестия пакет, въртя ги и на шиш ги пече! И накрая си постигна своето. Това трябва да правят и нашите министри там като отидат! А не трябва да изпитват комплекс!“. Беновска заяви: „Благодаря Ви за този финал! Аз пък Ви обещавам, като резултат от нашия разговор, при първа възможност, тя вероятно ще бъде скоро, да попитам вицепремиера Василев за опрощаване на вашите кредити към ДФЗ, защото това е безпрецедентно!“. Така завърши разговорът между Илиана Беновска и Димитър Зоров в „Беновска пита“ във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и  по Радио К2 на 93.9MHz на 11-ти юни 2022 г.   

Pin It on Pinterest