Декларация за тристранна инициатива на IAB, БАР и БАКА

Дигиталната среда в България е на много и различни видове съдържание – образователно, информативно, забавно и т.н.

С нарастването на фалшивите новини и проблемите с позиционирането на марките в интернет среда, днес е по-важно от всякога да се гарантира, че рекламните послания ще се появяват в и заедно със съдържание, подходящо на марката.

Interactive AdvertisingBureauBulgaria(IAB Bulgaria), Българска Асоциацияна Рекламодателите (БАР) и Българска Асоциация на Комуникационните Агенции (БАКА) декларират, че ще работят съвместно в посока подобряване и развитие на дигитална среда в България.

Трите организации се съгласяват да бъдат признати стандартите на IAB за интернет реклама и да препоръчат на своите членове да приемат и да се съобразяват с European Viewability Measurement Principles – принципи, създадени, за да помогнат за намаляване на несъответствията в данните, предоставяни от различни инструменти за измерване на видимостта на рекламното съобщение.

Трите организации се обединяват около това, че са необходими активни действия за подобряване на рекламната среда в интернет и по-конкретно – ограничаване на фалшив рекламен трафик, пускане на реклами извън потребителския изглед, както и други фиктивни механизми за доставяне на реклами, които не се виждат от потребителите. Трите организации приемат, че подобряване на потребителското преживяване и възможността брандовете да достигнат до всеки свой потенциален клиент по нов и по-ефективен начин е от съществено значение за по-нататъшното развитие на дигиталната среда.

IAB Bulgaria, БАР и БАКА се обявяват и за активни действия за подобряване качеството на данните и мониторинг на трафика на българските интернет сайтове (посещаемост, демография на посетителите, рекламна динамика – рекламен мониторинг) и поемат ангажимент да инициират публична дискусия през 2020 година за налагането на добри международни практики и на родния пазар.

Interactive Advertising Bureau Bulgaria, Българска Асоциация на Рекламодателите и Българска Асоциация на Комуникационните Агенции приемат, че общите действия ще бъдат от полза както за потребителите, така и за медиите и рекламодателите.

От името на Interactive Advertising Bureau Bulgaria (IAB Bulgaria): Радослав Неделчев, Председател на Управителния Съвет

От името на Българска Асоциация на Рекламодателите (БАР): Росен Мисов, Изпълнителен директор

От името на Българска Асоциация на Комуникационните Агенции (БАКА): Ненад Лозович, Председател на Управителния Съвет

Pin It on Pinterest