Бизнес

“Брикел” ЕАД подава заявление в КЕВР за цената на произвежданата топлинна енергия

На основание чл. 29 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ), “Брикел” ЕАД, гр.Гълъбово съобщава, че ще подаде в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за изменение на действащи цени, като новата еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода е в размер на  83,48 лв/МВтч без ДДС  за  периода 01.07.2022-30.06.2023г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest