Бизнес

BILLA България пести над 1,9 тона пластмаса годишно от тарелки за месо собствено производство

Веригата редуцира теглото на изделията за пакетиране, въведе прибори и торба за пазаруване от алтернативни материали

През 2021 година BILLA България предприе допълнителни стъпки в подкрепа на дългосрочната си стратегия за намаляване на количеството пластмаса и материали от изкуствени съединения. Търговската верига редуцира с 5% теглото на тарелките за месо собствено производство, което ще доведе до намаляване на пластмасата с 1,9 тона за период от 1 година.

Компанията разполага с 36 филиала с транжорни, които използват над 3 000 000 опаковки на годишна база. Eто защо, търговската верига насочи усилия към постепенното намаляване на опаковките и подобряване на техните екологични показатели. От 2020 година и благодарение на своите доставчици, BILLA въведе в употреба нови опаковки за месо със защитна атмосфера (MAP-опаковки), изработени от 90% рециклиран материал. В допълнение, в зона „Деликатеси“ веригата предлага на потребителите и дървени прибори за хранене от природосъобразен материал. Пластмасовите такива ще бъдат продавани до изчерпване на количествата като се планира въвеждането на прибори от алтернативни на пластмасата материали за многократна употреба.

„Осъзнаваме отговорността, която носим към околната среда и затова надграждаме усилията си в посока намаляване количеството продукти от пластмаса. Този стремеж се затвърди още през 2020 година, когато в 33 магазина от нашата мрежа въведохме регали за излагане на продукти, направени от алтернативни материали, а през летния период на настоящата година въведохме в търговските си обекти и торба за пазаруване от биопластмаса,“ сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

Торбата за пазаруване от биопластмаса – компостируем материал, за който не са използвани невъзобновяеми ресурси, е пореден артикул, който BILLA въвежда в употреба. Веригата я предлага като алтернатива за своите клиенти, ангажирани с опазването на природата и нейните ресурси. Това е нова стъпка в същата посока, след въвеждането на 100% рециклируемата торба, изработена от над 80% рециклиран материал, през пролетта на настоящата година.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest