Белгийската група Spadel инвестира 17 млн. евро в развитието на Девин ЕАД в България

Групата Spadel обяви инвестиция в размер на 17 милиона евро в изграждането на нов, напълно автоматизиран логистичен център и смяна на две от производствените линии в завода в гр. Девин в България. Огромната инвестиция ще позволи на марката Devin, която е част от групата Spadel от 2017 г. и е лидер на пазара на бутилирана вода в България, да продължи растежа си на динамичен и висококонкурентен пазар, както и да гарантира производствените си нужди до 2028 година.

След придобиването си от Spadel, марката Devin допринася значително за резултатите на цялата европейска група, като надхвърля всички поставени цели. Водите с марката Devin (минерална, изворна и газирана), както и трапезна вода Divna, остават лидер на българския пазар на бутилирана вода. Те отбелязват по-голям ръст спрямо тези на конкурентите си на динамичния пазар на бутилирана вода в България.

В подкрепа на по-нататъшното развитие на всички продукти с марка Devin, групата Spadel ще инвестира 17 милиона евро в България. Средствата ще бъдат вложени във фабриката в Девин, разположена в сърцето на Родопите, с цел увеличение на капацитета на шестте производствени линии в отговор на ръста на обемите. 

Благодарение на инвестицията, Девин ЕАД ще може да гарантира производствените си нужди до 2028 г. Инвестиционният план предвижда и изграждането на нов напълно автоматизиран дистрибуционен център, с добавената стойност от значително увеличена оперативна ефективност. 

„Инвестицията е резултат от енергията и експертизата на екипа на Девин, който постига забележителни резултати на висококонкурентен пазар. Взехме решението да инвестираме значителна сума в развитието на българския бизнес, защото сме убедени, че това е пазар, на който има значителен потенциал за растеж“, подчертава Марк дьо Боа, главен изпълнителен директор на групата Spadel.

Pin It on Pinterest