Бизнес

„Автомагистрали – Черно море“ АД започва протестни действия

Ние, работещите в „Автомагистрали – Черно море“ АД, град Шумен, от края на месец април правим опити да получим заработените средства за ремонта на автомагистрала „Тракия“  от държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД, пряко подчинено на министъра на регионалното развитие и благоустройство. 

Общото задължение към момента за обекта от страна на възложителя – „Автомагистрали“ ЕАД, чрез АПИ към нас е в размер на 36 877 662.42 лева с ДДС. 

Проведохме две официални срещи с екипа на министър Комитова, написахме множество писма и декларации до нея и служебния премиер. Лично от госпожа Комитова бе обявено, че на коректните фирми ще бъде платено. Липсата на цялостно решение от страна на МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“, въпреки проведените срещи и множеството писма, доведе до:

• Забавяне на заработените ни с честен труд заплати;

• Принудително спиране на работа във всички звена, поради липса на материали;

• Периодично спиране на електроснабдяването, доставката на газ, телефони и интернет, поради невъзможност да бъдат заплатени;

• Предстоящи съкращения, поради невъзможност да се работи, без да се осигури ритмично заплащане на работните заплати и да се обезпечи доставката на материали;

• Влошаване на финансовото състояние на „Автомагистрали Черно море“ .

Търпението ни е изчерпано!

Настояваме за незабавно разплащане на цялата дължима сума към нашия работодател, осигуряващ ни трайна заетост и добро заплащане.

С цел избягване на всякакви спекулации, декларираме изрично, че нашите синдикални действия нямат политически характер, а се борим единствено за правото си на труд и заплащане.

За да защитим правата си, пристъпваме към протестни действия на 13 август 2021 г. от 10,30 часа.

Ще блокираме движението на следните места:

Автомагистрала „Хемус“ – Пътен възел Белокопитово;

Автомагистрала „Тракия“ – км 165, бензиностанция ОМВ, дясно платно;

Град Русе –  Път I-II Русе-Варна, на кръстовището до магазин „Джъмбо“;

Град София, бул. „Дондуков“  пред Министерския съвет.

Ще отстояваме правото си на достоен труд и редовно заплащане!

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest