Алтерко АД: 30% ръст на цената на акциите за по-малко от месец

Допълнителни 5 млн. брутни приходи постъпват от продажбата на акции от Link Mobility

  • Увеличението на капитала на Алтерко е на практика успешно още от старта на предлагането – над 80% от тях бяха пласирани още в първите минути от предлагането, започнало на 8 октомври 2020;
  • Към момента оценката на технологичния холдинг е близо 77 милиона лева, като инвеститори в холдинга са над 300 физически и юридически лица;
  • Въпреки световната криза, предизвикана от Covid-19, очакванията са приходите от продажби на „Алтерко“ АД за 2020 г. на консолидирана база да надхвърлят предвидените 34 млн. лева.

След по-малко от месец от началото на процедурата по увеличение на капитала на „Алтерко“ АД , цената на акциите на технологичния холдинг е нараснала с над 30% и се търгува към днешна дата на нива от 5,20 лева за акция.

Над 80% от правата бяха пласирани още в първата минута от предлагането, а в края на процеса са записани 2 999 999 броя или 99,99% от предлаганите акции. При емисионна цена от 3 лева за акция, емисионната стойност на набрания капитал възлиза на 8 999 997 лева. Предлагането предизвика голям интерес сред индивидуалните инвеститори – близо 85% от капитала е набран от физически и юридически лица.

Макар годината още да не е приключила, мога да кажа, че тя ще остане в историята на компанията, като една от най-предизвикателните и най-успешните ни години.“ – коментира изпълнителният директор на „Алтерко“ АД Димитър Димитров. „В условията на изключително сложна социално-икономическа обстановка, успяхме да постигнем заложените си цели въпреки затрудненията. Вярвам, че увеличението на капитала беше успешно, защото инвеститорите оцениха не само потенциала на нашия бизнес, но и способността ни да го управляваме и развиваме адекватно.“ – допълни той относно резултатите.

Силно послание за пазара оказа новината, че мажоритарните акционери и членове на Съвета на директорите Светлин Тодоров и Димитър Димитров поемат ангажимент да блокират притежаваните от тях акции в дружеството за срок от 3 години, считано от дататата на вписване на увеличението в Търговския регистър. С това си действие, менидмънтът на Алтерко АД демонстрира открито и прозрачно корпоративно управление в унисон с добрите международни практики.

Около 40% от набраните средства от увеличението на капитала ще бъдат разходвани за установяване на регионални логистични центрове с цел оптимизиране на доставките и пренасочване на каналите на продажби. 30% от средствата ще бъдат насочени към развойна дейност: увеличение на IT и инженерния персонал и сертификация на устройства. Останалата част ще бъдат използвани за разширяване и изграждане на дистрибуторската мрежа: увеличаване на екипа за продажби и търговски представители по региони, както и за участия в местни и международни изложения.

Към момента, Алтерко АД произвежда и продава около 130 000 устройства месечно, като плановете са през 2022 да удвои количествата и да пласира 300 000 устройства, като в същото време да достигне до домовете и офисите на над 500 000 потребители. Целите на технологичния холдинг са до 2023 г. – да достигне 1.4% пазарен дял в сектора на умните устройства в Европа и Северна Америка. В плановете е също навлизане в сектора на индустриалния IoT и стартирането на продуктова линия индустриални умни устройства.

Амбицията на Алтерко е да направи своя дебют и на Франкфуртската фондова борса до 2023 г., развивайки портфолиото си от иновативни продукти и позиционирайки Shelly като един от най-разпознаваемите брандове за устройства за умен дом.

От борсовия дебют на Алерко АД на Българска Фондова Борса АД през 2016 до момента, цената на акцията на компанията се е увеличила близо 3,5 пъти, стартирайки от 1,45 лева (първично публично предлагане, 2016), като на база на реализираните резултати за 2019 година компанията е разпределила два пъти дивидент за акционерите (6 месечен и годишен).

Pin It on Pinterest