5 ключови компетенции обединяващи успешните енергийни предприемачи

EIT InnoEnergy анализира 800 успешни стартиращи компании в сектора

Европейската организация в подкрепа на устойчивата енергия EIT InnoEnergy, подкрепена от Европейския институт за иновации и технологии, представи най-важните компетенции, които обединяват успешните предприемачи в енергийния сектор. Това се случи на едно от водещите събития за предприемачи в Европа – The Business Booster, което се проведе в Париж.

Анализ на профилите на 800 предприемачи с патентования инструмент за оценка на екипи E2Talent® на EIT InnoEnergy показва, че успешните предприемачи имат 5 водещи компетенции, които ги обединяват. Това са: стремежа към постижения, въздействие и влияние, склонност към поемане на риск, поемането на контрол и работата в екип. Изследването фокусирано върху компетенциите на енергийните предрепиемачи, проведено в партньорство с ESADE Business School, е първото по рода си и цели да подпомогне взимаето на бизнес решения на високо ниво.

Анализът показва, че няма особени разлики между резултатите на мъжете и жените предприемачи в сферата на чистата енергия, които са взели участие в изследването. Въпреки това само 10% от участниците са жени, което допълнително повдига въпроса какви са бариерите пред жените предприемачи в сферата.

Резултатите при тях са по-високи в категория трансформационно лидерство, въпреки че те се чувстват по-малко уверени в областта на предриемаческата самоефектиност в сравнение с мъжете. Дамите са също по-уверени в мениджърските си умения, но имат по-малка увереност във финансовата си експертиза.

Елена Бу, директор иновации в EIT InnoEnergy споделя: “ Правилният екип с правилната динамика е в основата на успеха на предприемачите и стартъпите. Използвахме нашата системата E2Talent® за да помогнем да хиляди енергийни стартъпи да създадат допълващи се екипи, които ще ускорят енергийния преход. Информацията, която събрахме по време на проучването, ни позволи да споделим вълнуващите данни по време на The Business Booster и да покажем какви точно умения стоят зад един успешен предприемач.“

В заключение тя казва: “Радвам се, че данните показват че няма особени разлики между жените и мъжете предприемачи, или пък между предприемачите от различни части на Европа. Тези резултати показват, че кръгът от хора, които могат да окажат влияние върху енергийната среда, е голям.”

Проучването обединява резултати от общо 9 държави – Испания, Португалия, Холандия, Белгия, Люксембург, Франция, Германия, Швеция и Финландия. Анализът показва много малки разлики между предприемачите от тези държави. Той демонстрира и малки разлики между регионалните ключови компетенции и показва, че предприемачите имат много близки силни и слаби страни в своите профили на база на 5 ключови компетенции, разгледани в изследването.

Екипното оценяване чрез E2Talent® е достъпно за всеки бизнес в енергийния сектор или иноватор, който иска да оцени своите предприемачески компетенции или тези на екипа си. Това може да повлияе и върху инвеститорските решения.

Целият доклад можете да намерите на официалния сайт на EIT InnoEnergy.

EIT InnoEnergy анализира 800 успешни стартиращи компании в сектора

Европейската организация в подкрепа на устойчивата енергия EIT InnoEnergy, подкрепена от Европейския институт за иновации и технологии, представи най-важните компетенции, които обединяват успешните предприемачи в енергийния сектор. Това се случи на едно от водещите събития за предприемачи в Европа – The Business Booster, което се проведе в Париж.

Анализ на профилите на 800 предприемачи с патентования инструмент за оценка на екипи E2Talent® на EIT InnoEnergy показва, че успешните предприемачи имат 5 водещи компетенции, които ги обединяват. Това са: стремежа към постижения, въздействие и влияние, склонност към поемане на риск, поемането на контрол и работата в екип. Изследването фокусирано върху компетенциите на енергийните предрепиемачи, проведено в партньорство с ESADE Business School, е първото по рода си и цели да подпомогне взимаето на бизнес решения на високо ниво.

Анализът показва, че няма особени разлики между резултатите на мъжете и жените предприемачи в сферата на чистата енергия, които са взели участие в изследването. Въпреки това само 10% от участниците са жени, което допълнително повдига въпроса какви са бариерите пред жените предприемачи в сферата.

Резултатите при тях са по-високи в категория трансформационно лидерство, въпреки че те се чувстват по-малко уверени в областта на предриемаческата самоефектиност в сравнение с мъжете. Дамите са също по-уверени в мениджърските си умения, но имат по-малка увереност във финансовата си експертиза.

Елена Бу, директор иновации в EIT InnoEnergy споделя: “ Правилният екип с правилната динамика е в основата на успеха на предприемачите и стартъпите. Използвахме нашата системата E2Talent® за да помогнем да хиляди енергийни стартъпи да създадат допълващи се екипи, които ще ускорят енергийния преход. Информацията, която събрахме по време на проучването, ни позволи да споделим вълнуващите данни по време на The Business Booster и да покажем какви точно умения стоят зад един успешен предприемач.“

В заключение тя казва: “Радвам се, че данните показват че няма особени разлики между жените и мъжете предприемачи, или пък между предприемачите от различни части на Европа. Тези резултати показват, че кръгът от хора, които могат да окажат влияние върху енергийната среда, е голям.”

Проучването обединява резултати от общо 9 държави – Испания, Португалия, Холандия, Белгия, Люксембург, Франция, Германия, Швеция и Финландия. Анализът показва много малки разлики между предприемачите от тези държави. Той демонстрира и малки разлики между регионалните ключови компетенции и показва, че предприемачите имат много близки силни и слаби страни в своите профили на база на 5 ключови компетенции, разгледани в изследването.

Екипното оценяване чрез E2Talent® е достъпно за всеки бизнес в енергийния сектор или иноватор, който иска да оцени своите предприемачески компетенции или тези на екипа си. Това може да повлияе и върху инвеститорските решения.

Целият доклад можете да намерите на официалния сайт на EIT InnoEnergy.

InnoEnergy се подкрепя от EIT, организация на Европейския съюз. Официален партньор на EIT InnoEnergy за България е Клийнтех България.

EIT InnoEnergy анализира 800 успешни стартиращи компании в сектора

Европейската организация в подкрепа на устойчивата енергия EIT InnoEnergy, подкрепена от Европейския институт за иновации и технологии, представи най-важните компетенции, които обединяват успешните предприемачи в енергийния сектор. Това се случи на едно от водещите събития за предприемачи в Европа – The Business Booster, което се проведе в Париж.

Анализ на профилите на 800 предприемачи с патентования инструмент за оценка на екипи E2Talent® на EIT InnoEnergy показва, че успешните предприемачи имат 5 водещи компетенции, които ги обединяват. Това са: стремежа към постижения, въздействие и влияние, склонност към поемане на риск, поемането на контрол и работата в екип. Изследването фокусирано върху компетенциите на енергийните предрепиемачи, проведено в партньорство с ESADE Business School, е първото по рода си и цели да подпомогне взимаето на бизнес решения на високо ниво.

Анализът показва, че няма особени разлики между резултатите на мъжете и жените предприемачи в сферата на чистата енергия, които са взели участие в изследването. Въпреки това само 10% от участниците са жени, което допълнително повдига въпроса какви са бариерите пред жените предприемачи в сферата.

Резултатите при тях са по-високи в категория трансформационно лидерство, въпреки че те се чувстват по-малко уверени в областта на предриемаческата самоефектиност в сравнение с мъжете. Дамите са също по-уверени в мениджърските си умения, но имат по-малка увереност във финансовата си експертиза.

Елена Бу, директор иновации в EIT InnoEnergy споделя: “ Правилният екип с правилната динамика е в основата на успеха на предприемачите и стартъпите. Използвахме нашата системата E2Talent® за да помогнем да хиляди енергийни стартъпи да създадат допълващи се екипи, които ще ускорят енергийния преход. Информацията, която събрахме по време на проучването, ни позволи да споделим вълнуващите данни по време на The Business Booster и да покажем какви точно умения стоят зад един успешен предприемач.“

В заключение тя казва: “Радвам се, че данните показват че няма особени разлики между жените и мъжете предприемачи, или пък между предприемачите от различни части на Европа. Тези резултати показват, че кръгът от хора, които могат да окажат влияние върху енергийната среда, е голям.”

Проучването обединява резултати от общо 9 държави – Испания, Португалия, Холандия, Белгия, Люксембург, Франция, Германия, Швеция и Финландия. Анализът показва много малки разлики между предприемачите от тези държави. Той демонстрира и малки разлики между регионалните ключови компетенции и показва, че предприемачите имат много близки силни и слаби страни в своите профили на база на 5 ключови компетенции, разгледани в изследването.

Екипното оценяване чрез E2Talent® е достъпно за всеки бизнес в енергийния сектор или иноватор, който иска да оцени своите предприемачески компетенции или тези на екипа си. Това може да повлияе и върху инвеститорските решения.

Целият доклад можете да намерите на официалния сайт на EIT InnoEnergy.

InnoEnergy се подкрепя от EIT, организация на Европейския съюз. Официален партньор на EIT InnoEnergy за България е Клийнтех България.

InnoEnergy се подкрепя от EIT, организация на Европейския съюз. Официален партньор на EIT InnoEnergy за България е Клийнтех България.

Pin It on Pinterest