Без категория

В Казанлък стартира процедура по картографиране на всички дървета на над 20 години

Всеки дървесен екземпляр ще има паспорт, който ще показва вида на дървото, приблизителната възраст и здравословното състояние на вида. 

Община Казанлък поддържа публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение. В него всеки гражданин може да види състоянието на конкретен екземпляр и цялата информация за него. По този начин всеки може да се запознае от какъв вид е дървото, какъв е неговият диаметър, височина и предполагаема възраст. Регистърът е обновяван постоянно.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest