„Морска администрация“ ще осъществява надзор на пазара на морско оборудване

Изпълнителна агенция „Морска администрация” ще осъществява надзор на пазара на морско оборудване, според одобрените днес промени в Кодекса на търговското корабоплаване.

Въвеждането на специален ред за надзор цели предотвратяване на замърсяването на околната среда, както и на инциденти, свързани с използването на морско оборудване, което не е в съответствие с нормативните изисквания.

Сред основните цели на промяната е и осигуряването на лоялна конкуренция и недопускането на случаи на изкривяване на пазара на морското оборудване.

Pin It on Pinterest