Министър Стоев: МВнР ще продължи да отстоява интересите на България и българските граждани зад граница

Обръщение на министъра на външните работи Светлан Стоев към служителите в Министерството на външните работи по повод професионалния им празник – Деня на Българската дипломатическа служба

Уважаеми колеги,

Приемете моите най-искрени поздравления по повод нашия професионален празник – Деня на Българската дипломатическа служба! Това е празник на хората, отстояващи националните интереси на международната сцена, и интересите на българите по целия свят!

На 19 юли 1879 г. княз Батемберг назначава с указ първите български дипломатически представители в чужбина – в три съседни на България държави – Турция, Румъния и Сърбия. 142 години по-късно България има над 100 дипломатически и консулски представителства по света и постоянни представителства пред международни организации, както и над 90 нещатни почетни консули.

Приемствеността на външнополитическата линия е характерна за дипломацията. Както и досега, ние ще продължим да решаваме широк кръг от въпроси в съответствие с външнополитическите приоритети на страната ни. Ще продължим да защитаваме интересите и сигурността на българските граждани в чужбина, да полагаме усилия за засилване на стратегическата стабилност в Европа и света в рамките на своите отговорности и ангажименти като активни членове на ЕС, НАТО и ООН. Водени от принципа на мултилатерализма, основан на международното право, България винаги се е обявявала в подкрепа на международното сътрудничество, което има незаменима добавена стойност в усилията на страните за намиране на ефективни и устойчиви решения на глобалните проблеми.

Ще продължаваме да работим за укрепване на съществуващите стратегически съюзи и участието ни в трансатлантическото партньорство, основано на общи ценности между ЕС и САЩ. Ключова за нас е темата и за регионалната сигурност, предвид географското ни положение в стратегически важния Черноморския регион и ролята ни на съюзник в рамките на НАТО. Оставаме заинтересовани от установяването на траен мир и стабилност и очакваме конструктивен и отговорен подход от всички занитересовани страни.

Изключително важен за европейската сигурност и за излизане от кризата с КОВИД-19 е и Механизмът на ЕС за възстановяване и устойчивост „Следващо поколение ЕС“.  Това е навременен и нужен ресурс, който ще ни позволи да повишим потенциала на икономиката си в дългосрочен аспект. Подобренията в Националния ни план за възстановяване и устойчивост, направени от служебното правителство през последните два месеца, целят да гарантират именно тази перспектива.

Неизменни наши приоритети остават и присъединяването към Еврозоната и Шенгенското пространство, както и приемането на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Продължаваме да работим за укрепване на двустранното и добросъседско сътрудничество и да бъдем сред най-големите подръжници на европейската перспектива на нашите съседи от Западните Балкани.  Водени сме от разбирането, че реализацията на тази цел ще насърчи просперитета в нашата част на Европа и ще допринесе за укрепването на регионалната и международната сигурност. И днес европейската интеграция на страните от Западните Балкани остава безалтернативна, но не и безусловна. Ангажирани сме твърдо и открито в конструктивен диалог с Република Севарна Македония, който да даде необходимите гаранции за приемственост и продължаването му при следващо редовно правителство. Напредъкът по тази тема преминава през изпълнието на Договора за приятелство и добросъседство, подписан през 2017 г.

Повод за професионална гордост бе проведеното българското домакинство на Инициативата „Три морета”, завършило на 9 юли със Среща на върха и бизнес-форум в София. Радостен съм, че към установените приоритети — енергийна, транспортна и дигитална свързаност, страната ни добави и нов фокус към науката, технологиите и иновациите. Благодаря на колегите от МВнР, които участваха в целия процес по българското домакинство на Инициативата и допринесоха за неговия успех!

В този ден бих искал още веднъж най-сърдечно да благодаря и на колегите от Централно управление и от задграничните ни представителства, които положиха неимоверни усилия по подготовката и организирането на изборите на 11 юли 2021 г. зад граница при два пъти повече секции от предишния вот, но при същия ни ресурс. Благодаря Ви за всеотдайното отношение към тази нелека задача!

Уважаеми колеги,

Сигурен съм, че с общи усилия и отговорни действия ще постигнем поставените пред нас важни цели. Оценявам високо Вашето постоянство, усърдие и екипност. Най-ценният ресурс на дипломатическата служба сте именно Вие, нейните служители. Пожелавам здраве, вдъхновение и мотивация в постигането на още по-големи успехи, служейки на България!

Светлан Стоев

Министър на външите работи на Република България

Pin It on Pinterest