Министър Сачева и кметът Йорданов посетиха АЕМО „Старият Добрич“

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева и кметът на Добрич Йордан Йорданов посетиха АЕМО „Старият Добрич“ и разговаряха със занаятчиите, които имат ателиета в комплекса.

По инициатива на Министър Сачева занаятчиите са подпомогнати от правителството с общо 100 000 лева. Майсторите от АЕМО „Старият Добрич“ получиха по 5 000 лева. Предвижда се в комплекса да заработят школи по занаяти.

Школите целят да провокират интерес към българските занаяти, да представят по достъпен начин тяхната история, акцентирайки върху местните специфики и традиции в изделията на всеки занаят, които го отличават от другите региони. При провеждане на обученията ще се отчетат индивидуалните особености на всеки участник – възраст, предварително придобити умения, интереси и др.

Pin It on Pinterest