Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика

Месечният обзор за развитието на българската икономика към април 2019 г. е публикуван. Представена е динамиката на основните макроикономически показатели. Целия

Прочетете повече

Община Бургас идентифицира първоначални 5 терена, върху които могат да се изградят етажни паркиги

В продължение на десет години Община Бургас ежегодно залага в бюджета си целеви средства и изгражда нови паркинги от конвенционалния

Прочетете повече

Pin It on Pinterest