Одобрен е Протокол относно прилагане на Споразумението между Европейската общност и Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за прилагане

Прочетете повече

Pin It on Pinterest