Община Разлог сключи договор за реализиране на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Община Разлог сключи административен договор № BG05M9OP001-2.101-0123 за реализиране на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Прочетете повече

Pin It on Pinterest