Заседава Съвета за медицинско осигуряване при бедствие, аварии и катастрофи към РЗИ – Габрово

Във връзка със заболяването COVID – 19 – инфекциозно заболяване предизвикано от коронавирус 2019 в Областна администрация-Габрово днес се проведе

Прочетете повече

Община Стара Загора отчита ниски нива на замърсява от фини прахови частици в атмосферния въздух

Днес в сградата на Общинска администрация Стара Загора се проведе заседание на Програмния съвет за оценка и управление качеството на

Прочетете повече

Публикувани са формуляри за участие в Граждански съвет към Съвета за координация и сътрудничество

Професионални, неправителствени и работодателски организации могат да подават заявление за участие в Граждански съвет към Съвета за координация и сътрудничество

Прочетете повече

Pin It on Pinterest