ГДГП: Необходими документи за пътуване на малолетни и непълнолетни извън граница

При излизане от България на ненавършили пълнолетие български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва

Прочетете повече

Pin It on Pinterest