Още 4 двойки ще получат финансово подпомагане от Община Разград за ин витро процедури

Заместник-кметът Руска Вътева откри и ръководи заседанието на Постоянната комисия за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни

Прочетете повече

Модернизиране на правосъдните системи в ЕС: нов пакет за ускоряване цифровизацията и насърчаване на обучението

Европейската комисия прие пакет от инициативи за модернизиране на правосъдните системи на ЕС. Двата основни стълба на новия пакет са

Прочетете повече

ЕК представя стратегия „Как да се предпазим от COVID-19 през зимата“

Европейската комисия прие стратегия за устойчиво управление на пандемията през следващите зимни месеци, когато може да съществува риск от по-голямо предаване на

Прочетете повече

Обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

ИНИЦИАТИВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ във връзка с процедурата по Обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса

Прочетете повече

С допълнителни 182 млн. лв. по ОПРЧР 2014-2020 ще се финансират мерки срещу разпространението на COVID-19

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна

Прочетете повече

Pin It on Pinterest