изтеглен файл (44)

Енергийният преход в Европа напредва с добри темпове

Вторият доклад за състоянието на енергийния съюз показва, че модернизацията на икономиката на ЕС и преходът към нисковъглеродна икономика се реализират на практика.

Европа е на път да постигне своите цели за 2020 г. по отношение на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

За да стимулира още повече този процес, днес Комисията дава начало на нова обиколка във връзка с енергийния съюз.

Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, отговарящ за енергийния съюз, заяви: С енергийния съюз се преследват цели не само в областта на енергетиката и климата. Той има за цел ускоряване на фундаменталната модернизация на цялата европейска икономика, за да може тя да стане нисковъглеродна и енергийно и ресурсно ефективна по социално справедлив начин. Трябва да укрепим и външното измерение на енергийния съюз, за да засилим водещата роля на ЕС в световен мащаб. Сега, когато голяма част от необходимите законодателни предложения вече са представени за обсъждане, 2017 г. трябва да бъде годината на изпълнението. Това е посланието, което ще отправя към държавите членки по време на обиколката във връзка с енергийния съюз, която ще започне на 3 февруари.

Публикувано от: novinata.bg