%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-23

Осигурени са средства за покриване недостига за издръжка на задграничните представителства

С одобрени вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на външните работи са осигурени средства за покриване на недостига за издръжка на задграничните представителства на България. Осигуряват се и средства за недостига на разходите за персонал и капиталовите разходи на Дипломатическия институт и Държавния културен институт.

Постановлението предвижда с 1,3 млн. лв. да бъдат увеличени разходите по бюджетните програми „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“, „Публични дейности“ и „Културна дипломация“ за сметка на намаляване на разходите по бюджетна програма „Международно сътрудничество”.

С друго постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР с цел покриване на недостига при изплащане на командировъчните средства на дългосрочно командированите служители в задграничните представителства. Допълнителните средства, в размер на 3 млн. лв., ще увеличат текущата издръжка в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба.

Публикувано от: novinata.bg