%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-18

Одобрен е план за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания

Подобряването на качеството на живот и социално включване са сред основните цели на одобрения от правителството План за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2016-2018 г. Сред приоритетите са и подобряването на архитектурната среда и създаването на повече и по-добри възможности за заетост.

Акцент в документа е поставен върху подкрепената заетост и развиването на самостоятелна стопанска дейност. Сред целите е и осигуряването на адаптиран автомобилен, железопътен, воден и въздушен транспорт за хора с увреждания. В изпълнение на тази цел се предвижда закупуването на 15 електрически и 15 дизелови мотрисни влака с осигурени места за хора с увреждания и техните инвалидни колички.

Публикувано от: novinata.bg