„Мини Марица изток“ с нов директор

Теодор Дребов е новият изпълнителен директор на „Мини Марица изток“ ЕАД от понеделник, 20 август. Досегашният шеф на най-голямото въгледобивно дружество в страната Евгени Стойков бе освободен от длъжност само два дни след като бе чествана 60-годишнината на фирмата.
Смяната на Евгени Стойков се налага, с цел да се подобри координацията и темпото на работа в дружеството, посочват от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. На 20 август министър Делян Добрев прие оставката на Иво Лефтеров като изпълнителен директор на НЕК ЕАД и на негово място назначи Крум Атанасов. До момента той е бил ръководител управление регулиран пазар в НЕК ЕАД.
Промените са приети от Български енергиен холдинг (БЕХ) и бордовете на двете дружества.
Теодор Дребов е минен инженер, специалност технология на минното производство, завършил Минно-геоложкия университет в София през 1986г.
Бил е директор на държавните мини „Антрацит“ и „Бобов дол“, ръководил е различни направления в бившите Комитет по енергетика и Държавна агенция по енергетика и енергийни ресурси. Последната му месторабота е в дирекция „Природни ресурси и концесии“ в МИЕТ.
Дребов има 26 години трудов стаж по специалността си. Професионалният му опит включва планиране, организация и управление на производствения процес в открити и подземни въглищни рудници, техническа ликвидация/консервация и рекултивация на нарушени от минната дейност терени, ред и условия за осъществяване на концесионната дейност по добив на подземни богатства.

Публикувано от: novinata.bg