96909c9f08d8482c99500553f60644e3-360x206

МК организира информационен ден за желаещите да кандидатстват по Програма „Помощ за книгата“

Във връзка с обявената на сайта на Министерството на културата конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” 2019 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването на 16 април /вторник/ от 10.30 часа на „Сцена 17“ на 7 ет. в сградата на ведомството ще се проведе информационен ден за желаещите да кандидатстват по Програмата.

Целта на кампанията е да бъдат представени актуализираните правила и формуляри за кандидатстване.

            Финансирането на творческите проекти в областта на книгоиздаването за 2019 г. е в следните приоритетни направления:

–         художествена литература;

–         хуманитаристика;

–         книга за деца и юноши;

–         български автори на чужди езици;

–         културно наследство и съвременна култура.

            Допустими кандидати за представяне на проектни предложения са издателства и други юридически лица, вписани в регистрите на културните организации по Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народните читалища и Закона за обществените библиотеки. С пълния текст на Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на творчески проекти по програма „Помощ за книгата“ 2019 г. и формулярите за кандидатстване можете да се запознаете тук.

            Максималният размер за финансиране на проектно предложение е до 2 500 лв.

            Крайният срок  за подаване на проектите е 8 май 2019 г.

Проектната документация  се подава на хартиен носител в деловодството на Министерството на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

Публикувано от: novinata.bg