1 (2)

Бъдещата Национална стратегия за младежта (2020-2030) бе представена във Видин

Всички казват, че младите хора са бъдещето на света. И за това политиките, които допринасят за израстване и възпитаване на активните млади хора – компетентни и предприемчиви, са от изключително значение. За да бъдат истински тези политики и най-точно да отразяват желанието и потребностите на младите хора, самите млади хора трябва да участват в тяхното създаване. А няма по точен начин за участие във формулирането на политики от директния разговор и диалога. Това каза областният управител Албена Георгиева, която днес взе участие в дискусия за Национална стратегия за младежта (2020-2030) заедно със заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева. „Убедена съм, че след като тези дискусии се провеждат в цялата страна, на тях ще бъдат формулирани предложения от самите младежи, които най-точно отговарят на тяхната визия за бъдещето на населените места и регионите“, допълни Георгиева. На събитието присъстваха още кметът на община Видин Огнян Ценков, заместник областният управител Лъчезар Попиванов, началникът на Регионалното управление на образованието – Видин Веселка Асенова, кметове на общини от област Видин, представители на държавни и културни институции, представители на образователната система, младежи от област Видин, гости.

„Много съм впечатлена от младите хора в Северозападна България. Има много младежи с гражданска позиция и ясни критерии какво очакват да присъства в този стратегически документ и какви според тях трябва да бъдат националните приоритети на младежките политики“, заяви заместник-министър Ваня Колева, като подчерта, че младите хора в България знаят какво искат и знаят как да го постигнат.

Колева допълни, че Министерство на младежта и спорта (ММС) работи усилено по изготвянето на новата Национална стратегия за младежта (2020-2030) в партньорство с неправителствения сектор и всички заинтересовани страни.

Срещата започна с презентация на постигнатите досега резултати по отношение на младежките политики и продължи с дискусия. Бяха засегнати теми като спадащия процент на младежите, които напускат страната, активната гражданска позиция, както и спортната инфраструктура.

Кметът на Община Видин Огнян Ценков благодари на Правителството и на ММС за сътрудничеството и добрата комуникация. „Мисля, че сме една от общините, която осигурява най-добри условия за спортуване“, заяви той като даде за пример ремонта на гребната база на стойност 335 000 лева. „Имаме над 70 спортни площадки, стадион “Георги Бенковски, закрита лекоатлетическа писта, имаме уникална спортна зала, а в момента изграждаме и още две спортни зали в ППМГ „Екзарх Антим I “ и СУ „Цар Симеон Велики“, допълни Огнян Ценков и подчерта, че бъдещето на младите хора е приоритет за местната власт.

Във втората част на срещата младежите имаха възможност да дискутират по групи предизвикателствата, с които се срещат в съотвената област. По метода „Дърво на проблемите“ те представиха своите идеи за справяне с тях.

Основен акцент младежите поставиха върху иновативните подходи в образованието и преподаването на учебния материал, възможността за повече платени стажове, условията за физическа активност и свободен достъп до спортните съоръжения и информираността на младежите в малките населени места.

Публикувано от: novinata.bg