Иванка Сотирова: Искаме да създадем фонд за подпомагане на малки проекти на младежите

Иванка Сотирова – заместник-кмет на Стара Загора даде интервю пред Радио Фокус по проблемите на младежката безработица в общината и работата на институциите за решаването им. Както вече novinata.bg съобщи, преди дни в Стара Загора се проведе работна среща на младежи, на която бе  представена статистика, относно младежката заетост, безработицата в страната и състоянието на пазара на труда в региона.

– Г-жо Сотирова, какви са резултатите от проведената среща? 
– Срещата е една от многото поредици подобни. В предложение на младите хора да имат увереност да продължат своето образование, запознавайки се със статистиката на броя на безработните. Искам да отбележа, че Стара Загора като регион, по отношение на младежката безработица не е с най-голям процент. Все пак този ръст в зимните месеци се увеличава, имайки предвид временната заетост през летните месеци. Но по принцип младежката безработица предимно се отнася за хората от маргинализираните общности и младежите без образование. Основната цел на срещата беше мотивиране на младите хора да продължават своето образование. Затова във формата на тази среща присъстваха младежи от институциите. Имайте предвид от Домовете за деца и младежи без родителска грижа и младежи, които са обхванати за работа към Младежкия център за работа с младежи в риск. Мисля, че форматът на срещата с представянето на добрите практики, различни представители от младежка възраст представиха свои постижения как развиват успешно своя бизнес. В този смисъл въздействието и мотивацията на младите хора би постигнала своя ефект. Още повече, че присъствието на представителите на институциите в лицето на Агенцията по заетостта и Търговско-промишлената палата също допринесе за добрите резултати, най-вече за ориентирането на младите хора какви са им възможностите; как да се представят; как да се подготвят за представяне на интервюта и къде да търсят възможности за предложения за работа. Защото всеобща е констатацията, че липсва информация и не са ориентирани как да заявяват своите интереси и как да се представят на интервюта, така че да бъдат печеливши техните CV-та.
А всъщност какво споделиха младите хора? Какво ги спира да продължат образованието си и какви трудности срещат при намирането на работа – само финансовият фактор ли е такъв за възпрепятстване за продължаване на образованието? 
– В представителността на присъстващите, един от основните проблеми е липсата на мотивация да продължават образованието си и да придобиват, каквито и да е умения. Основният проблем е търсенето, бързо, лесно постигане на добър финансов ресурс. На тях им липсва мотивация, че трябва да имат наистина придобити умения за изпълняване на определени дейности. Затова говорихме за дуалното образование, затова поканата беше адресирана към Търговско-промишлената палата, която им предоставя възможности за създаване на контакт с бизнес средите. И като казах в началото, че тази среща е една поредица от срещи, ние организираме и такива за младежката безработица и с различните бизнес представители, за да може да предоставим по-лесен контакт на търсещите млади хора. Вторият момент е по отношение на вижданията на младите хора за продължаването на степените на образованието. Тук имахме споделянето на добри практики с младежи точно от тези среди, израснали в социални домове и, които са добри примери за това как са успели в живота, следвайки и постигайки целите си. Разбира се, не без подкрепата на някой от институциите.
–  Казахте, че Стара Загора не е сред общините с висока младежка безработица у нас. Какъв е процентът на младежка безработица в Стара Загора? 
–  В настоящият момент, това, което изнесе представителя на Агенцията по заетостта, в Стара Загора говорим за една цифра около 700 младежи, които се водят трайно безработни, което по отношение на броя на населението в Стара Загора не е много, предвид че чистата цифра на населението на голямата община е 162 000 души. Това е един сравнително малък брой безработни.
– Освен тези срещи, какво още предвиждат плановете и програмите на общината за намаляване на младежката безработица? 
– Това, което предлагаме, имаме идея да създадем един фонд за подпомагане на малки проекти на младежите. Имаме такъв, който е за подпомагане на различните неправителствени организации. В перспектива възнамеряваме да обогатим този фонд и да подпомагаме с много малки суми реализирането на малки проекти, и както ние го наричаме: създаване на условия за разкриване на дейности с бърз старт. Т.е. да подпомагаме младите хора в чисто бюрократично преминаване за разкриване на фирма, защото и това е известно, че заема много време, понякога срещат спънки. В този смисъл имаме отвореността да подпомагаме подобни младежки инициативи. Има една друга добра практика в Стара Загора – движението на каузарите, които също споделяха своя опит в посока предприемачество. Това интригува младите хора и мисля, че подобни срещи са добър пример и добър начин на въздействие и подпомагане на техните търсения.
Димитър ДРАГАНОВ

* Заглавието е на редакцията

Публикувано от: novinata.bg