GetImage (5)

ОДМВР – Търговище е в челните места по процент на разкриваемост на престъпленията

Много добра оценка на ръководството на МВР за работата на служителите от дирекцията

 Заместник-директорът на ГД „Национална полиция“ старши комисар Благородна Макева взе участие в работното съвещание на ръководния състав на ОДМВР – Търговище. Гост на годишния анализ бе и заместник-окръжният прокурор в Търговище Николай Казаков, който даде висока оценка за работата на структурата през изминалата година и отбеляза ползотворното й сътрудничество с органите на прокуратурата.

Ст. комисар Макева поздрави служителите на дирекцията за постигнатия висок процент на разкриваемост на престъпленията по криминална и икономическа линия, който е над средните стойности за страната. Тя отбеляза доброто качество на разследването в областната дирекция, за което свидетелстват както големият брой досъдебни производства, приключени с предаване на съд, така и фактът, че през 2018 г. в ОДМВР – Търговище няма върнати от прокуратурата дела за доразследване. Заместник директорът на ГДНП адмирира и много добрата работа в област Търговище по националната програма „Детско полицейско управление“.

Директорът на областната структура старши комисар Николай Ненков представи постигнатите през миналата година резултати от дейността. Анализът сочи леко увеличение на броя на регистрираните през 2018 г. престъпления спрямо предходната година, както и увеличен процент на тяхната разкриваемост. За отчетния период общо по криминална и икономическа линия са регистрирани 2756  заявителски материала /спрямо 2467 за 2017 г./, от тях престъпления са 1348  при 1339 за предходната година. Разкритите престъпления през годината са 934 /894 през 2017 г./. Постигнат е висок процент на разкриваемост – 69,29 % (през 2017 г. той е бил 66,77 %.)

Структурата на конвенционалната престъпност е устойчива и запазена от предишни години, като с най-голям дял са престъпленията против собствеността  – 46.48 %, а с най-малък дял – престъпленията против личността – 5.39 %, при които се отчита се намаление с 5,80% в сравнение с 2017 г. Тежките криминални престъпления против личността са единични случаи и имат предимно битов характер. През 2018 г. в област Търговище са регистрирани две убийства, като и двете са разкрити.

Налице е спад с 50% на регистрираните грабежи – през 2018 г. са регистрирани три, два от които са разкрити /при 6 регистрирани и 4 разкрити през 2017 г./. С най-голям относителен дял в структурата на  конвенционалната престъпност продължават да са кражбите – 405 за 2018 г. С близо 19 процента за отчетния период са намалели взломните  кражби – 44 за 2018 г. при 54 за 2017.

Повишена е ефективността от работата на мобилните екипи за активно противодействие на конвенционалната престъпност, чиито редовни срещи по предварително оповестен график с хората от малките и отдалечени населени места в областта без постоянно полицейско присъствие се приемат много добре от населението.

По отношение на пътната безопасност в сравнение с 2017 г. в областта е налице намаление на броя на загиналите в тежки пътни инциденти в областта, но увеличаване броя на тежките ПТП и на ранените. През 2018 г. са регистрирани 57 тежки пътнотранспортни произшествия, в които са загинали 14 и са били ранени 58 души. Анализът сочи, че най-често срещаната предпоставка за пътни произшествия с тежки последици продължава да е управлението на МПС с превишена и несъобразена скорост. През 2018 г. пътните полицаи в региона са участвали в 247 специализирани полицейски операции за осигуряване на безопасността на движението, в хода на които са констатирани 1584 нарушения по Закона за движение по пътищата. Съставени са 167 акта и са наложени 1164 глоби по фиш.

Публикувано от: novinata.bg