breathing-apparatus-dangerous-equipment-36429

Обединяват ресурсите за по-добра реакция при бедствия

Модернизирането на механизма на ЕС за гражданска защита, който беше поставен на изпитание при горските пожари, бури и наводнения през 2017 г. и 2018 г., беше подкрепено във вторник.
Новото законодателство, неформално съгласувано със Съвета на ЕС през декември, ще помогне на държавите членки да реагират по-бързо и ефективно на природни и причинени от човека бедствия чрез по-ефикасно споделяне на ресурсите на гражданската защита.

Проекторешението също така ще установи, по искане на Парламента, „rescEU“ резерв от ресурси, като например самолети за борба с горски пожари, помпи с висок капацитет, полеви болници и екипи за спешна медицинска помощ, за използване при различни спешни случаи. RescEU ще се използва, когато държава членка няма достатъчно ресурси да реагира в бедствена ситуация, след решение на Европейската комисия.

Евродепутатите също така успяха да подсилят Мрежата за знания в областта на гражданската защита на ЕС с цел улесняването на по-интензивен обмен между млади професионалисти и доброволци в областта на гражданска защита.

Текстът беше приет с 620 гласа „за“ срещу 22 гласа „против“ и 35 „въздържал се“. Ще влезе в сила след финалното одобрение от страна на Съвета на министрите и ще се прилага от това лято.

Механизмът на ЕС за гражданска защита е доброволна система, чрез която ЕС координира доброволния принос от участващите държави за страна, която е поискала помощ. В последните години екстремните метеорологични условия и други феномени разшириха способностите на държавите членки да си помагат взаимно, особено когато няколко от тях са изправени пред същия тип бедствия едновременно. Когато има малка подкрепа или тя липсва напълно, ЕС не разполага с резервен капацитет да помага на бедстваща страна.

Публикувано от: novinata.bg