Expert businessman using business intelligence to sketch future growth and success with charts

Организират семинар на тема: „Капиталовият пазар като източник на бизнес растеж за малки и средни компании“

Българска фондова борса, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) организират семинар на тема: „Капиталовият пазар като източник на бизнес растеж за малки и средни компании“.

Събитието ще се проведе на 21 февруари 2019 г. (четвъртък) от 15:00 ч. до 18:30 ч. в хотел Интерконтинентал, пл. „Народно събрание“ №4, гр. София.

Участниците в семинара ще се запознаят с условията за кандидатстване и правилата за изпълнение на администрирания от ИАНМСП проект BG16RFOP002-2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари“, начините, по които могат да ползват капиталовия пазар като източник за финансиране на бизнеса си; какво представлява процесът по листване на борса и какви ползи носи публичният статут на една компания в национален и международен мащаб. Представители на публична компания ще им разяснят от първа ръка, какво представлява на практика животът като публична компания.

Най-ценното за участниците във форума е неформалната дискусия, в която ще могат да поставят въпросите, които провокира темата и да получат експертни отговори.

Семинарът е предназначен за ръководители и представители на мениджмънт екипи и участието в него е безплатно.

Публикувано от: novinata.bg