111458_660_370

Александър Манолев: Няма как инвестициите да спадат и икономиката да е в застой при положение, че износът ни расте

Александър Манолев, заместник-министър на икономиката, в разговор с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”, заяви позиции по следните теми:

Износът.

     „Очакваме през 2019 той да надхвърли 57 милиарда лева, такава е вашата прогноза, на какво се основана тя?“, попита водещата Клара Маринова. Александър Манолев отговори, че през 2017 г. сме постигнали изключително висок резултат, отбелязали сме ръст от 15%, а износът е достигнал 55 милиарда лева. През 2018 г. запазваме темпото, компаниите в същото време разширяват своето производство, на пазара стъпват и нови предприятия. Затова прогнозата е да запазим темпото и дори да отбележим лек ръст.

   Заместник-министърът обясни, че не само цифрите са важни, не по-малко значение има и структурата на износа. Сред водещите групи са стоки и продукти на нашата индустрия. С други думи България вече не е донор на суровини, а произвежда и изнася успешно реализирана продукция. Основните ни пазари са в страните от ЕС, което също показва, че продукцията ни е на световно ниво. В топ 10 на държавите, в които изнасяме, има само една страна извън ЕС и това е Турция. Интересна тенденция е, че Китай е все по-близо до топ 10 на страните, в които реализираме експорт. Това показва, че нашите компании са предприемчиви, следват световните тенденции и са способни да преодоляват огромните разстояния.

    Той обърна внимание и на една откровена лъжа, която все по-често се хвърля в публичното пространство – че има спад на инвестициите и едва ли не икономиката ни е в застой. Всъщност износът е най-верният индикатор за това как се развива икономиката. „Няма как да няма инвестиции и нови предприятия, а постоянно да отчитаме ръст на износа!“, категоричен бе той.

   Александър Манолев заяви, че по-големият износ пряко кореспондира с факта, че България има повече и по-модерни предприятия, отколкото сме имали преди 10 години. Ако говорим по-глобално, за динамиката на износа важно значение имат и някои външни фактори, като например повишението или понижението на търсенето на определени стоки на международните пазари, стагнацията в определени икономики, промяната на политическото положение и сигурността. Нашият износ например е основно към ЕС и всяка промяна би му се отразила. Важно за българската икономика е, че инвеститорският интерес е голям през последните години, много нови предприятия започват производство. Има и фактори, които са изцяло от вътрешен характер. Те са свързани с капацитета на българските износители, наличието на работна ръка, разходите за труд, сигурността при доставките, цените на материалите. Министерството на икономиката е фокусирано върху това да създаде максимално добра среда, за да могат българските предприятия да работят и да бъдат конкурентни.

Секторите в икономиката, които се развиват перспективно и онези, които изостават.

    Александър Манолев обясни, че секторите с най-голям ръст за последните 10 години са производството на автомобили, компоненти за автомобилната индустрия, производство на компютърна и комуникационна техника, електронни оптични продукти. Повечето от тези икономически дейности са с висока добавена стойност и имат много добра перспектива за развитие. Голяма част от инвестициите са именно в тези сектори. Заместник-министърът заяви, че що се отнася конкретно до автомобилни сектор износът на България е нараснал 30 пъти от 2000 г. досега, като 80% от този износ е за наши партньори от ЕС. Близо 2 милиарда лева е стойността на продукцията, която се произвежда в сектора. Повече от 120 предприятия работят. Важно значение има и машиностроенето с износ над 7 милиарда лева. В статистиката не се включва износът на услуги, затова тя не отчита информационните и комуникационни технологии, но това е един сектор, който се развива много бързо. В него са заети над 50 000 високо квалифицирани експерти. Те са изключително ценни за нашата икономика. Почти всички глобални гиганти вече имат присъствие в България.

     Що се отнася до слабостите и трудностите, Александър Манолев заяви, че ние сме изправени пред предизвикателствата на следващата индустриална революция. Това е така наречената Индустрия 4.0. Ние трябва да сме готови за нея и не просто да се адаптираме към промените, а да се опитваме да ги създаваме. Затова е много важно българските предприятия да се модернизират, за да стават по-конкурентоспособни. За съжаление обаче дигитализацията не е застъпена в голяма част от българските малки и средни предприятия. Това е предизвикателство и пред МИ да се опитва да стимулира инвестициите в техническото усъвършенстване.

Липсата на кадри.

   Александър Манолев заяви, че това е сериозен проблем не само за България. Тук мерките могат да бъдат разделени на краткосрочни и дългосрочни. Сред краткосрочните мерки на първо място е вносът на работна ръка, улесняването на всички процедури, за да може по-лесно да се реализира входа на кадри. Дългосрочните мерки са насочени към подобряване на връзката между бизнеса и образованието, така че във всеки регион да се произвеждат кадрите от които бизнесът има нужда. Според заместник-министъра основите вече са положени и в много региони виждаме добра връзка между бизнеса и средното образование. Вече има резултати. „Това е пътят, предизвикателството е пред всички и аз мисля, че това, което правим в България, е в правилната посока, защото вече виждаме резултати!“, завърши Александър Манолев разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”

Публикувано от: novinata.bg