Krygla-masa1

10 университета и инвеститори в индустриалните зони обсъдиха реализацията на младите кадри в България

Представители на 10 университета и на инвеститори в зоните на „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) обсъдиха на кръгла маса „Бизнес и образование – перспективи и предизвикателства“ възможностите за професионална реализация на младите хора в България.

Форумът бе организиран от НКИЗ в продължение на инициативата Fast Tracking Success, която е насочена към ускорено професионално изграждане на младите кадри от университетите и професионалните гимназии чрез сътрудничество с компании от портфолиото на дружеството. НКИЗ има подписани меморандуми за партньорство с 10 висши и средни учебни заведения.

Сред участниците на кръглата маса бяха проф. д-р Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите и ректор на МГУ, проф. Стати Статев, заместник-председател на Съвета на ректорите и ректор на УНСС, ректори, заместник-ректори, преподаватели и директори на кариерни центрове. От страна на бизнеса на кръглата маса присъстваха инвеститори от индустриалните зони на „Национална компания индустриални зони“.

В днешния динамичен свят въпросът за професионалната реализация на младото поколение е едновременно приоритет и предизвикателство за всяка една страна. Затова „Национална компания индустриални зони“ реши да събере на една маса представители на университети, професионални гимназии и инвеститори от своите индустриални зони. Това каза изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ Антоанета Барес при откриването на кръглата маса.

На нея ректори на университети и директори на професионални училища потърсиха заедно с инвеститорите от индустриалните зони отговор на въпросите как ученици и студенти могат да намерят успешна професионална реализация и как образованието да отговори на изискванията и очакванията на бизнеса.

За всички нас е важно от висшите учебни заведения да излизат качествени специалисти, които да намерят реализация в България. Едновременно с това за нас е важно да създадем и предпоставки за връщане в родината на българските студенти, завършващи в чужбина“, подчерта А. Барес и посочи, че такава всъщност е идеята на проекта “Fast-tracking Success”.

Всеки инвеститор в зоните на НКИЗ се интересува от наличието на квалифицирана работа ръка в конкретния регион. За да отговори на това предизвикателство, НКИЗ е предприела една прагматична и креативна инициатива за срещата на бизнес и образование“, каза в приветственото си слово зам. –министърът на икономиката Лилия Иванова. Тя посочи, че Министерството на икономиката стимулира политиката на дуално обучение и насърчава създаването на центрове за професионална преквалификация.

Нашата позиция е, че трябва да се регламентира участието на бизнеса в процеса по изготвяне на учебни програми за дуално обучение. Стъпка в правилната посока е разработения в МИ проект на наредба за създаване и поддържане на база данни за работодателите, които предлагат възможност за дуално обучение“, допълни зам.-министър Иванова. Предстои в близко време наредбата да бъде съгласувана с МОН и публикувана.

При нас взаимодействието бизнес – образование се практикува отдавна. Ние уточняваме с Минно-геоложката камара какво им трябва, те участват отчасти в учебния процес. Сверяваме си непрекъснато часовника“, каза ректорът на МГУ и председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България проф. д-р Любен Тотев.

Проф. Стати Статев, ректор на УНСС, постави въпроса за държавната поръчка във висшите училища. „Нашите младежи отиват да учат в чужбина не защото образованието ни е лошо. Най-после държавата трябва да седне и да си направи поръчката за кадрите, които ще й трябват. Бизнесът харесва идеята, но не прави нищо по въпроса. Кажете какви специалисти ви трябват, подпишете 5-годишни договори с тях и платете. Това ще създаде сигурност у младите хора и много от тях ще останат в България“, обърна се той към инвеститорите.

Публикувано от: novinata.bg