БРИКЕЛ ЕАД подава заявление в ДКЕВР

На основание чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, “Брикел” ЕАД, гр.Гълъбово съобщава, че ще подава заявление в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за изменение на действащата в момента еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода от 47.62 лв/МВтч. на 49.74 лв/МВтч. и на цената за изкупуване на електрическата енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от 127.89 лв/MВтч. на 161.05 лв/MВтч.
Цените са без ДДС.

Публикувано от: novinata.bg