640-420-ruse-gerb-izbori

Светлана Ангелова: Пакетът от закони за хората с увреждания ще отговори на техните реални потребности

Твърденията на Елена Йончева, че Боил Банов е ощетил държавата с 700 000 лева.

    Светлана Ангелова беше категорична, че всеки е невинен до доказване на противното. Според нея не можем да се доверим само на твърденията на Елена Йончева, позовавайки се единствено на запис, направен от бивш служител. Самият министър Банов е показал документ, че за неустойките се води дело. Тя призова да оставим прокуратурата да си свърши работата и едва след това да се дават оценки кой е виновен.

Изследването на „Трансперънси Интернешънъл” за нивата на корупция.

    „За чувствителността на българските граждани към корупция, лъжи, несправедливост говори и последното изследване на „Трансперънси Интернешънъл”. В Индекса за корупция за 2018 г., който обхваща общо 180 държави, България е на непрестижното 77-о място. Румъния се представя значително по-добре, като се класира на 47-а позиция. Какво обуславя това състояние? Как ще се промени ситуацията, зависи от вас, управляващите?”, попита водещата Клара Маринова. Светлана Ангелова отговори, че в публичното пространство са били хвърлени доста фалшиви сигнали, базирани на непроверени данни. Тя изрази мнение, че имиджът на страната ни е твърде негативен и не отговаря точно на действителността. Според нея едно е да се подаде сигнал, съвсем друго е съдът да се произнесе дали има престъпление или не.

Политиката на правителството за увеличаване на доходите.  

     Светлана Ангелова заяви, че през последните 2 години е направено много по отношение повишаване на доходите на българските граждани. От началото на годината минималната работна заплата е увеличена с 10%, с 20% са увеличени и учителските заплати. По швейцарското правило всяка година нарастват и пенсиите. Народният представител подчерта, че на всички ни се иска нарастването на доходите да става по-бързо и да достигне средното европейско ниво, за съжаление обаче когато през 2007 г. сме влезли в ЕС базата е била доста ниска. Правителството обаче има воля да работи в това отношение.

   „Защо не са доволни хората тогава, защо не забелязват тези усилия на правителството, а точно обратното, твърдят, че властта се грижи за малцината богати, а не за мнозинството бедни?”, попита водещата Клара Маринова. Народният представител отговори, че в момента икономическата среда в България е най-добра за последните 10 години. Безработицата е рекордно ниска, а в редица сектори дори има недостиг на работна ръка. Водещата отбеляза, че до голяма степен това се дължи на факта, че много хора са напуснали страната, а не заради разкрити нови работни места. Светлана Ангелова не се съгласи и подчерта, че намаляването на безработицата е траен процес и за това допринасят последователните мерки и програми на правителството. Освен това говорим не просто за работни места, а за качествени такива, които да осигуряват добри доходи на гражданите.

Предложенията на работодателите за увеличение на работното време и за така наречените нулеви часове.

    „Напоследък се заговори за предложенията на работодателите за увеличение на работното време, за така наречените нулеви часове, каква е позицията на вашата комисия към тези предложения на работодателите?”, попита водещата Клара Маринова. Светлана Ангеловаотговори, че тези искания многократно са били поставяни от работодателите. Според нея обаче трябва да се намери баланса между тях и това, което е полезно и необходимо за работниците и служителите. Засега в социалната комисия няма постъпили такива законодателни промени. Народният представител подчерта, че такива искания трябва да се обсъждат предварително и ако не се намери съгласие, не бива да се внасят като законодателни предложения. НСТС трябва да се търси този баланс.

Социалните предприятия.

   Светлана Ангелова заяви, че тези предприятия ще са в помощ на хората с увреждания. От една страна в тях те ще получават квалификация, а от друга трудова заетост. Това е много важно, защото реалната заетост на хората с увреждания е най-бързата интеграция и социализация за тях.

Приемането на законодателството за хората с увреждания.

    „Каква е философията на Закона за социалните услуги и какъв ще бъде реалният смисъл за хората, които имат нужда от него?”, попита водещата Клара Маринова. Светлана Ангелова отговори, че този законопроект е получил изключително добра оценка както от неправителствения сектор, така и от общините и институциите. Законът доближава социалните услуги до хората и ще отговори на техните реални потребности. С него се търси решение на два важни въпроса –  за достъпа до социалните услуги и тяхното качество. По отношение на достъпа до социални услуги за пръв път се създава възможност за ползване на достъпни социални услуги от всички лица, а не само от лица, които са в риск. Премахва се издаването на заповеди от страна на директорите на „Социално подпомагане”. Дава се право на избор лицето само да избира доставчика на услугата. Много важен момент е създаването на национална карта на социалните услуги, тя е инструмент за дългосрочно планиране на социалните услуги на база нуждите. Тя трябва да бъде изработена до края на 2020 г. Предвижда се приемането на наредба за качеството на социалните услуги, която ще определя стандартите за качество и критерии за тяхното изпълнение. Ще се създаде и Агенция за качеството на социалните услуги, тя ще извършва лицензирне на доставчиците, ще контролира спазването на закона и на стандартите за качество, ще проверява за начина, по който общините и частните доставчици ще изразходват средствата. Засилва се ролята на общините, те ще играят важна роля в планирането на социалните услуги. Облекчава се режимът за разкриване на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, като те ще се създават с решение на общинския съвет след предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане. За пръв път се въвеждат възможности за публично-частно партньорство.

   „Смятате ли, че реално свършихте своята работа по отношение на хората с увреждания, за да можем да кажем – хората с увреждания в България живеят по-добре?”, попита водещата Клара Маринова. Светлана Ангелова отговори, че пакетът от закони ще доведе до нова философия и политика по отношение на интеграцията и трудовата реализация на хората с увреждания и по отношение предоставянето на социални услуги. Фактът, че те са били подкрепени от майките на деца с увреждания показва, че са добри. „Засега по отношение предоставянето на новата финансова помощ нещата вървят добре. По отношение работата на дирекциите „Социално подпомагане” всички лица с увреждания са уведомени. Тези, които досега не са ползвали услугите на дирекция „Социално подпомагане” да могат да подадат молби за отпускането на тази помощ и след 15-ти февруари вече ще могат да получат тази нова финансова помощ!”, завърши Светлана Ангелова разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”

Публикувано от: novinata.bg