romania-eu-presidency-613423-810x0

Приета е шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Румънското председателство на Съвета на ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приета Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Румънското председателство на Съвета на Европейския Съюз (януари – юни 2019 г.).

Програмата е оперативен документ, чиято цел е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на новото Председателство.

Шестмесечната програма включва конкретните теми/досиета и целите, които си поставяме по тях в различните формати на Съвета на Европейския съюз в областите общи въпроси; икономически и финансови въпроси; правосъдие и вътрешни работи; транспорт и телекомуникации; околна среда и климат; социална политика, заетост и свободно движение на хора; конкурентоспособност и култура.

В Програмата са включени общо 68 законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите 6 месеца по време на Румънското председателство на Съвета на ЕС, и по които ще се стремим в максимална степен да защитим националния интерес.

С друго свое Решение правителството прие Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 година.

Програмата определя въпросите от европейския дневен ред, които са от приоритетно значение за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки един от тях. Тя гарантира координираното и ефективно участие на страната на всички нива в процеса на вземане на решения на ЕС и последователното прилагане на европейските политики.

Годишната програма е разработена при отчитане на Работната програма на Европейската комисия за 2019 г., приоритетите на тройката Председателства на Съвета на ЕС – Румъния, Финландия и Хърватия (1 януари 2019 г. – 30 юни 2020 г.) и програмата на Румънското председателство на Съвета на ЕС (1 януари – 30 юни 2019 г.).

Публикувано от: novinata.bg