7f7c1098f26d128d67584bafa97e8e07_XL

Нено Димов: България ще европеизира методиките на Сърбия по ОС и ще провери вецовете и мините

Илиана Беновска: Двамата министри можете ли да отговорите ще се постигне ли ефективно решаване на проблема със замърсяването на реката в Босилеград, или това е само началото на една много дълга процедура?

 Горан Триван: Не съществува нито един екологичен въпрос, който можете да решите за секунда. Това, което е важно, че предприятията, които работят в онази област, работят в съгласие с нашите закони. И ние имаме задължение към гражданите, които живеят на място, да им се осигури чиста околна среда. И ще направим всичко възможно тази околна среда да бъде колкото се може по-добра.

 Илиана Беновска: Живущите твърдят, че най-малко от 2012 г. е този проблем!

 Горан Триван: В този смисъл е важно да кажа, че инициативата на колегата Нено Димов е точно в тази посока, точно поради причината да няма такова трансгранично замърсяване. Но разбира се и заради грижата на българското национално малцинство, което живее в Сърбия. Ние не виждаме като проблем цялата тази ситуация. Напротив, виждаме това като една възможност да си сътрудничим. Точно сега се договорихме по какъв начин ще стане това сътрудничество.

 Илиана Беновска: Живущите твърдят, че този проблем е от 2012 г. и кажете начина, по който ще осъществите това сътрудничество, за да не се разпространява заразата и в България!

 Горан Триван: Най-напред трябва да знаем кой замърсява. Този, който замърсява, трябва да спазва правилата. Също така и местните власти трябва да се занимаят с този проблем. Разбира се те няма да могат да го решат сами. Точно затова ние се включваме тук, за да решим този проблем, независимо колко дълго съществува този проблем. Но не съм аз този, когото трябва да попитате защо това трае 12 години.

 Илиана Беновска: Казват, че една мина замърсява!

 Горан Триван: Аз съм адресът за проблемите, които тепърва трябва да бъдат решени. Тъй като знаем ситуацията, още веднъж ще проверим и имаме договореност с моя български колега кога и какво ще направим.

 Илиана Беновска: Казват, че една мина замърсява, нека да кажете за това!

 Горан Триван: Това го знаем!

 Илиана Беновска: Защото казахте, че ще търсите кой!

 Горан Триван: Ние знаем кой е! Ето, да Ви върна в началото. Независимо от това, че мините замърсяват околната среда, те същевременно се опитват и да я защитават. Не съм готов да ги обвинявам предварително. Единственият важен метод е мониторингът. Ние ще засилим мониторинга, ще засилим надзора от страна на инспекцията, а нашите специалисти и технолози ще ни кажат как тези проблеми могат да се решат. Република Сърбия е готова да помогне на местната общност да реши този проблем. И това ще направим в сътрудничество с нашите колеги от България.

 Нено Димов: Може би да обобщим. Бяха поставени няколко въпроса извън много важните, които подписахме днес, защото тези въпроси касаят и река Тимок, един стар проблем, този, за който питахте преди малко за река Драговищица и за потенциалните водноелектрически централи, които могат да се строят в района. Ние поставихме няколко неща, които са ключововажни за нас. Първо, България иска да участва, ако тези мини ще продължат да работят, в оценка за въздействие върху околната среда в трансграничен аспект. Второто, което е, тези вецовете също трябва да минат през подобна процедура, защото те касаят и двете страни. И трето, настояхме и получихме уверението, че в разумно бъдеще ще получим отговор за данни какво е състоянието на водите на река Драговищица, дотолкова, доколкото колегата е министър на министерство, което не отговаря за водите. Той е изпратил вече запитване до министерството на земеделието, което е сръбският орган, отговарящ за водите, и очакваме такъв тип отговор, такава официална информация. Нещо повече, аз предложих и сръбската страна ще обмисли вариант, в който да направим работна група, водена от двама заместник-министри, на българското и на сръбското министерство с експерти отдолу, които да търсят решение на конкретните въпроси, като един от проблемите, които могат да възникнат на този етап, не знаем отговора, е дали методите, по които ние мерим и методите, по които те мерят съвпадат, дали стойностите са еднакви. Но това ще бъде и помощ към общото развитие на Сърбия към ЕС, защото ние изпълняваме европейските норми, ние мерим по европейските методи и те, ако случайно има разминаване, това ще е помощ и за тях да могат да направят преждевременно крачка напред към уеднаквяване с това, към което се стремят и което знаете е приоритет и за българското правителство за Западните Балкани. Много ясно си дадохме сметка, че по цялата граница и от двете страни общностите трябва да живеят максимално добре. Нещо повече, развитието на този пограничен район и от двете страни ще получи тласък ако падне границата, така че това е сфера, в която ще направим всичко възможно да продължим инициативата от времето на българското председателство към Западните Балкани.

 Илиана Беновска: Съответстват ли методите на измерване, да или не, г-н Димов на нашите европейски и на сръбските локални?

 Нено Димов: Това трябва да установи тази група, защото към днешна дата не можем да кажем дали имаме единни методи, единни норми. При всички положения, ако имаме разминаваме по тези методи и норми, сръбската страна така или иначе в преговорния процес ще трябва да адаптира тези, които са в България и тогава ще имаме еднаква база за сравнение. Но не може днес да се отговори дали са еднакви или не, това ще бъде една от първите задачи, ако съставим междуведомствената група, която днес предложих и за която се надявам в скоро време да получим позитивен отговор!

 Илиана Беновска: Може ли един въпрос и към кмета Димитров. Зад гърба ми има един надпис на сръбски и на английски Община Димитровград …

 Владица Димитров: Ще бъде и на български!

 Илиана Беновска: Ще бъде и на български?

 Владица Димитров: Съгласно законите на Република Сърбия, съгласно решение на Националния съвет на българското национално малцинство от 2013 г. съвсем скоро ще сменим всички табели и ще бъде написано на кирилица и на латиница, Димитровград ще бъде Цариброд, така че ние ще можем да ви извикаме на това събитие.

 Илиана Беновска: Ще чакаме!

Публикувано от: novinata.bg