768x432 (4)

Трудностите при интеграцията на ЕС на няколко нива

Очаква се Парламентът да се противопостави на Европа „à la carte” и „второстепенното членство“, в резолюция, която ще се гласува в четвъртък.

Евродепутатите ще направят преглед на различните нива на европейска интеграция между държавите членки, често наричана Европа „à la carte”, „променлива геометрия“, „Европа на различни скорости“ или „първа и втора класа членство“. Очаква се да бъдат изложени условия, така че различията да работят в полза на европейския проект, вместо да го застрашават.

Вероятно е да се приемат препоръки за евентуални бъдещи промени на договорите, които целят да „внесат ред“ в сегашния процес на диференциация и да призоват за прекратяване на практиката на постоянни неучастия в правото на ЕС.

Евродепутатите повдигнаха въпроса за предизвикателствата на диференцираната интеграция като част от по-широкия дебат за бъдещето на Европа.

Интеграцията в ЕС може да се различава по скорост, териториален обхват и степен, и може да покрива различни законови форми:

  • засилено сътрудничество сред група държави (например в бракоразводното право)
  • постоянното структурирано сътрудничество (в сигурността и отбраната)
  • няколко страни договориха постоянно неучастие в законодателството на ЕС (Дания например не участва в еврозоната)
  • транзитни мерки приложени за нови държави членки (механизъм за сътрудничество и проверка или временни дерогации)

Начинът, по който се гледа на диференциацията, варира значително спрямо националния контекст. Тя може да бъде позитивна и да се възприема като възможност за по-бърз напредък в интеграцията, или отрицателна, като път към създаване на първа и втора класа членство.

Публикувано от: novinata.bg