76f1aa35b7b810ae72a7c380b837583e_L

Евродепутатите оценяват основните права в ЕС

ЕП ще направи преглед на състоянието на основните права в ЕС през 2017 г., с фокус върху нарушенията на правата на жените, на правовата държава и нарастването на езика на омразата.

Проектът на текста, който ще се дебатира в сряда следобед и гласува веднага след това, осъжда проявите на насилие, основано на пола и подчертава продължаващата дискриминация срещу жените в Европа. Той изразява съжаление, че институциите на ЕС не защитават ефективно правовата държава и европейските ценности.

Евродепутатите също така изразяват загриженост, че свободата на словото и свободата на събиране са все по-ограничени. Те подчертават нуждата от борба срещу езика на омразата, нарастващия антисемитизъм и ислямофобия, както и продължаващото стигматизиране на ЛГБТИ общността в ЕС.

Публикувано от: novinata.bg