eu_investeu_a4_en

Програмата „InvestEU“: Нов тласък за създаването на работни места, растеж и инвестиции

Евродепутатите ще гласуват нова програма на ЕС за насърчаването на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021 – 2017 г. Целта е да се генерират близо 700 млрд. евро инвестиции.

Инициативата „InvestEU“ трябва да се използва като качествен скок за инвестиции, които иначе биха били по-трудни. Тя следва и замества сегашния Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който бе основан след финансовата криза.

Евродепутатите целят да подобрят предложението на Комисията, чрез увеличаване гаранцията на ЕС (от 38 млрд. евро на 40,8 милиарда, което да доведе до 698 млрд. в инвестиции) и включването на нови цели, като заетостта и климатичната защита, както и засилване на отчетността на управлението на програмата.

Уебсайт посветен на „InvestEU“ показва примери от проекти, подкрепени от ЕС.

Публикувано от: novinata.bg