197866_300_225

Държавите членки, които застрашават върховенството на закона, могат за загубят пари от ЕС

Евродепутатите ще обсъдят и гласуват правила за замразяването на плащания на ЕС към държави членки, които се намесват в съдилищата или не се борят с измамите и корупцията.

В случай че Европейската комисията установи, че съществува „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ в държава членка, което пречи на управлението на средства от ЕС, тя може да препоръча мерки, вариращи от намаляване на авансовото финансиране до прекъсване на плащания от бюджета на ЕС. Парламентът и министрите на ЕС трябва да одобрят съответното решение.

Въпреки силната подкрепа от Комисиите по бюджети и по бюджетен контрол, евродепутатите добавиха мерки, гарантиращи, че правителствата ще могат да плащат на крайните бенефициенти, като например изследователи или организации на гражданското общество, дори при прекъсване на финансирането от ЕС.

Евродепутатите също така ще обсъдят и гласуват увеличаването на финансирането за програма „Права и ценности“ за периода 2021 – 2027 г. на 1,834 млрд. евро, което представлява почти тройно увеличение от предложението на Европейската комисия (642 млн. евро). Това финансиране има за цел да насърчи демокрацията, правовата държава и основните права в Европейския съюз, включително да предостави финансова подкрепа на организациите на гражданското общество, които работят по тези въпроси.

Евродепутатите от Комисията по граждански свободи добавиха разпоредби, според които страни, засегнати от искове във връзка с принципите на правовата държава, могат да изгубят правото да управляват сами фондовете, които са им разпределени. Те също така настояват за ускорена процедура за отпускане на фондове в подкрепа на демократичния диалог в държавите членки, в които основополагащите ценности на ЕС са изложени на риск.

Публикувано от: novinata.bg