88bc19b40b7d718d2cb47a0dc4e890bf08e9c983

Атанаска Николова участва в конференцията за климата в Катовице

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова ръководи българската делегация по време на втората част от Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (СОР 24) в Катовице, Полша. В Катовице се провежда и 14-ата сесия на Срещата на страните по Протокола от Киото (CMP 14) и 3-та сесия на Първата среща на страните по Парижкото споразумение (CMA 1.3).

COP 24 е най-важната конференция след Париж. Основната цел е да се приемат правилата за привеждане в действие на Парижкото споразумение. Те трябва бъдат стабилни, достатъчно ясни, прозрачни и приложими за всички. Прилагането им ще позволи доброволните цели на държавите да се трансформират в реални действия, както и да се проследи, съпостави и оцени тяхното изпълнение и ефективност.

Заключителните преговори, които се провеждат през тази седмица, са насочени към финализиране на чувствителните въпроси, предимно свързани с финансиране за развиващите се държави, системата за докладване и отчитане, глобалния преглед на споразумението. Финалните текстове ще влязат в набора от решения на COP24.

В рамките на форума зам.-министър Атанаска Николова проведе двустранни срещи с изпълнителния секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Патрисия Еспиноза, на която беше обсъден ходът на преговорите. Състоя се и среща със Славомир Мазурек, зам.-министър на околната среда на Полша, на която бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес, свързани с опазване на чистотата на въздуха, визията на Европейската комисия за дългосрочна нисковъглеродна стратегия на ЕС до 2050 г. и стратегиите за адаптация на двете държави. Зам.-министър Атанаска Николова се срещна и с български представители на неправителствения сектор, участници в Конференцията.

Публикувано от: novinata.bg