20181212132114-thumb6_IMG_20181212_114535_1_

Във Варна ремонтират ОУ „Н. Вапцаров“ и детска градина „Първи юни“

Ремонтни дейности се извършват в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и детска градина „Първи юни“. Финансирането за тях е осигурени от ОП „Региони в растеж“ по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, който обхваща общо седем училища и три детски градини. Целта е увеличаване на дела на обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура и създаване по-добри условия за обучение за децата и младежите.
Проектът на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ предвижда подобряване на енергийните характеристики на сградата, укрепителни дейности, подмяна на ВиК инсталации, модернизация на сградния фонд, създаване на достъпна среда за хора с увреждания. Ремонтът на ДГ №41 „Първи юни“ включва саниране на сградата, конструктивно укрепване, подмяна на отопление, вентилация и климатизация, на ВиК, както и ново обзавеждане, което ще бъде със средства от Община Варна. Предвидено е и създаване на достъпна среда за деца със специални образователни потребности. Днес на двата обекта бе направена символична първа копка в присъствието на Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, директори и преподаватели.

Публикувано от: novinata.bg