b0c4bad8362666a6e9b0deabee83bcae4191ac75

Деница Николова участва в среща за бъдещото изпълнение на Дунавската стратегия

Бъдещото изпълнение на Стратегията на ЕС за Дунавския регион беше дискутирано на среща във Виена, в която заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова участва заедно с националните координатори, координаторите на приоритетни области, новото Контактно звено за Дунавската стратегия и представители на Европейската комисия.

В рамките на срещата бе продължена дискусията за промяната на Плана за действие на Дунавската стратегия съгласно Пътната карта, която беше одобрена по време на Българското председателство на Стратегията. До края на м. януари 2019 г. координаторите на приоритетните области трябва да предоставят обобщена информация относно проведените консултации по ревизията на Плана за действие, на база на насоките и насочващите въпроси, изготвени по време на Българското председателство. Националните координатори ще обсъдят и вземат решения относно следващите стъпки по ревизията през м. февруари 2019 г.

Зам.-министър Николова сподели по време на срещата, че трябва да се придържаме към одобрения по време на Българското председателство график, дори той е да е амбициозен. „Не трябва да се изпуска моментът Дунавската стратегия да се приспособи към новите реалности и предизвикателства, когато се дебатират бъдещите приоритети на ЕС след 2020 г.“, подчерта тя. „Имаме нужда от промяна на Плана за действие и подходът от долу-горе, както и тясното сътрудничество с координаторите на приоритетните области са изключително важни“, отбеляза Деница Николова. 

По време на срещата бяха проведени дискусии относно изработената обща платформа за мониторинг на  макрорегионалните стратегии в рамките на проекта на ЕСПОН, проекта на комуникационна стратегия на Дунавската стратегия, предложение за оценка на Дунавската стратегия, както и нуждата от ревизия на Процедурните правила за работа на националните координатори.

Публикувано от: novinata.bg