thumb_910x0_thumb_890x0_thumb_890x0_618x345

Държавите членки и EK ще насърчават изкуствения интелект с марка „произведено в Европа“

В изпълнение на своята стратегия за изкуствения интелект, приета през април 2018 г., Комисията представя изготвен съвместно с държавите членки координиран план, който насърчава разработването и използването на технологии с изкуствен интелект в Европа.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел заяви: „Подобно на въвеждането на електричеството в миналото, изкуственият интелект променя света. Заедно с държавите членки ще предоставим по-големи инвестиции за неговото внедряване във всички сектори на икономиката, ще подкрепим развитието на необходимите умения и ще увеличим във възможно най-голяма степен наличието на данни. Координираният план за действие ще гарантира, че Европа използва предимствата на изкуствения интелект в полза на гражданите и предприятията и че се конкурира с другите играчи в световен мащаб, като същевременно се гарантират доверието и спазването на етичните принципи“.

В плана се предлагат съвместни действия за постигането на по-тясно и ефективно сътрудничество между държавите членки, Норвегия, Швейцария и Комисията в четири ключови области:

·         увеличаване на инвестициите

·         осигуряване на достъп до повече данни

·         насърчаване на талантите

·         изграждане на доверие

Публикувано от: novinata.bg