bankadsk_tile_m

Банка ДСК получи разрешение да придобие Sogelife

Комисията за финансов надзор одобри сделката по придобиването от Банка ДСК ЕАД на пряко и непряко 100% квалифицирано участие в „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.

Investor.bg припомня, че в началото на август френската група Сосиете Женерал обяви решението си да продаде мажоритарния си дял в SG Експресбанк (SGEB). Унгарската банка OTP Bank Plc. обяви, че Банка ДСК ЕАД – българското ѝ дъщерно дружество, ще придобие 99,74% акционерно участие в SGEB и другите местни дъщерни дружества, притежавани от Сосиете Женерал Груп.

Част от сделката е продажбата са и дъщерните компании на SGEB, които са 100% собственост на българското подразделение на Групата – лизинговата компания Sogelease България и Сосиете Женерал Факторинг, както и дяловете на застрахователното дружество Sogelife България и Регионален фонд за градско развитие (51% собственост на SGEB). Френската група Сосиете Женерал ще остане в България чрез компанията си за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив.

 В средата на ноември управителният съвет на Българската народна банка взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от „Банка ДСК“ ЕАД, София, на акции, представляващи 99,7352% от капитала на Societe Generale Експресбанк, гр. Варна, която след придобиването ще стане дъщерно дружество на „Банка ДСК“ и част от унгарската група „ОТП БАНК“.

Финансовото приключване на сделката се очаква да стане до края на 2018 г., при условие че бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения.

С пазарен дял от приблизително 6,7% Societe Generale Експресбанк е седмата по големина банка на българския банков пазар и като универсална банка е активна както в сегмента банкиране на дребно, така и в бизнес сегмента.

В края на май рейтинговата агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на Societe Generale Експресбанк – ‘А-‘, който е възможно най-високият рейтинг, даван от Fitch на финансова институция в България, надвишавайки с едно ниво този на държавата.

Societe Generale Експресбанк приключи 2017 г. със 109,5 млн. лева нетна печалба, 264,6 млн. лева нетен банков доход, 7 млрд. лв. общ обем на активите, 151 офиса и над 500 хиляди клиента.

В групата влизат банката Societe Generale Експресбанк и нейните дъщерни и асоциирани дружества Sogelease България, Сосиете Женерал Факторинг, Регионален Фонд за градско развитие – фонд мениджър по програма JESSICA на ЕФРР, животозастрахователната компания Sogelife България и компанията за оперативен лизинг АЛД Аутомотив. Групата има 1600 служители в България.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Бойчо Попов

Публикувано от: novinata.bg