1c6d3d58c7b9b9fe7f6488aebe49049f

Проф. Клисарова към министър Вълчев: Спазени ли са всички изисквания на Закона за развитието на академичния състав в случая с проф. Василев?

Народният представител от ПГ на „БСП за България“ проф. Анелия Клисарова отправи въпрос към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка със създалата се ситуация около ректора на ТУ Варна проф. Росен Василев. Проф. Клисарова е получила сигнали за нарушения в извършваната от Комисията по академична етика проверка по §4в от доп. разп. на Закона за развитието на академичния състав в Република България, относно дисертационния труд за научна степен „доктор на науките“ и конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ на проф. дн инж. Росен Василев в ТУ Варна. „Сигналите са свързани с избора на членове на Комисията по академична етика и на определените от нея арбитри. За избраните членове на комисията и арбитри се сочи, че не са включени в Регистъра по чл. 2а от ЗРАСРБ, а за арбитрите и това, че не са специалисти и нямат научна степен в същата специалност, участвали са в предходна назначена комисия от 30.08.2017 г., както и, че са в конфликт на интереси“, обясни народният представител и попита: „Спазени ли са всички изисквания на Закона за развитието на академичния състав в Република България в рамките на посочената проверка?“

 
 

Публикувано от: novinata.bg