IMG_4379

Деница Николова: Осигуряваме над 10 млн. евро за подпомагане на малките и средни предприятия в граничния регион между България и Гърция

Страната ни отчита значителен напредък в програмите за трансгранично и териториално сътрудничество

 

Над 10 млн. евро за подпомагане на малките и средни предприятия в пограничния регион между България и Гърция ще бъдат осигурени по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на Десетата юбилейна национална среща на експертите по програми и проекти в общините, организирана от Националното сдружение на общините в Република България в Боровец. Мярката ще бъде отворена до края на годината, като ще финансира около 80 предприятия от двете страни на границата, които ще получат средства за инвестиционни проекти. Зам.-министър Николова посочи, че така ще се даде тласък за развитие на малкия и среден бизнес и допълнителни възможности за инвестиции в южния пограничен регион.

Заместник-регионалният министър отчете много добро изпълнение на всички програми за трансгранично, междурегионално и териториално сътрудничество, в които участва страната ни. По трите трансгранични програми, които управлява МРРБ – за сътрудничество с Турция, Македония и Сърбия, до момента са сключени 130 договора за изпълнение на проекти на стойност над 38 млн. евро. До края на годината ще бъдат сключени договори по и втората покана за набиране на проекти по програмите, като в момента се оценяват подадените общо 527 предложения. По останалите програми за трансгранично сътрудничество –с Румъния, Гърция и Черноморки басейн, където България е партньор, към момента се изпълняват 205 договора за 317 млн. евро, които дават сериозна подкрепа за развитието на пограничните региони в страната. Повечето проекти ще приключат през 2019 и 2020 г. По многонационалните програми за сътрудничество, в които България участва с цялата си територия, също се отчита сериозен интерес и напредък. В момента се изпълняват 167 проекта за над 4,5 млн.евро. Очаква се тяхната реализация да приключи до 2021 г.

Заместник-министър Деница Николова съобщи още, че се очаква в средата на следващата година да се отчетат резултатите от междинните цели на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. След като бъде направен цялостен анализ на изпълнението на програмата и постигнатите индикатори, ще бъдат взети съответните управленски решения за периода до приключване на програмата. Зам.-министър Николова отчете, че по-малките общини към момента изпълняват инвестиционните си проекти по ОПРР много по-бързо от големите и призова за максимална активност при отчитането на проектите и средствата за тях. Сред рисковите индикатори към днешна дата са мерките за енергийна ефективност в големите общини, социалната инфраструктура, предвиждаща изграждането на центрове за деинституционализация на деца и възрастни с увреждания, модернизацията на спешната помощ и мерките, които се финансират с финансовите инструменти.

Зам.-министър Николова обърна внимание на експертите по проекти в общините и за най-честите грешки, които допускат при отчитане на проектите и предизвикателствата в изпълнението.

 

Публикувано от: novinata.bg