20181016_3

Във Видин откриха работна среща по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“

Трета работна среща по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“ се състоя днес в залата на хотел Бонония.

Срещата бе открита от Областния управител Албена Георгиева, която приветства присъстващите представители на транспортни и туристически фирми и хотели, както и експерти по транспорт и туризъм от общините, държавните институции и неправителствените организации. На събитието присъства и заместник областният управител на област Видин – Анжело Методиев.

Георгиева представи накратко темите на работната среща и информира присъстващите, че проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“ ще бъде представен като добър пример за популяризиране на дестинации, на Седмия годишен форум на Дунавската стратегия, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в Националния дворец на културата в София.

След приветствието на областният управител работният форум продължи с представяне на текущия напредък по проекта от Десислава Обретенова – ръководител на екипа за управление на проекта.

Информация за изготвения Бизнес план за Регионален информационен център за мобилност – Видин, представи Виолина Костова, която е част от екипа на фирмата-изпълнител по проекта, разработила плана. Документът има за цел да определи основните параметри, на които следва да отговаря центърът за мобилност и дава стъпките за неговото създаване. Основната дейност на Центъра за мобилност ще бъде предоставяне на информация и консултация за достъпна и устойчива мобилност за жителите и посетителите на област Видин, с цел насърчаване на алтернативните видове транспорт, вместо използването на личните автомобили като средство за придвижване.

По време на срещата присъстващите бяха запознати и с Транснационалния туристически пакет за мобилности в туризма Кладово – Видин – Железни врати, който е разработен съвместно с Агенцията за развитие на Източна Сърбия и Националния институт за проучване и развитие на туризма на Република Румъния. Туристическият продукт предлага възможност за различни опознавателни дейности в рамките на 6 дни в 3 страни.

Обхванатият регион е богат на културно-исторически обекти, природни феномени и уникални инженерни съоръжения. Нещо, с което можем да се похвалим само ние, благодарение на нашето местоположение“, каза Георгиева по отношение на разработения туристически пакет.

Областна администрация Видин е партньор по Проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“, който се изпълнява в рамките на 2.5 години и се финансира от „Транснационална програма Дунав“, с общ бюджет от 2.9 милиона евро. В проекта участват 15 партньорски организации и 24 асоциирани стратегически партньори, които са посветили своята дейност на концепцията за устойчива мобилност в туризма. По време на проекта всяка участваща дестинация ще се присъедини към концепцията чрез поредица дейности, например – създаване на информационни центрове за мобилност, обучение на мениджъри по мобилност, прилагане на мерки за изграждане на капацитет сред местните заинтересовани организации, подобряване на информационната обезпеченост на мобилността и туризма.

Публикувано от: novinata.bg