SONY DSC

Община Габрово обявява за публично обсъждане проект на наредба за местните такси и цени на услуги

На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба).

Предмет на бъдещият  нормативен акт е регламентиране условията и реда за определяне, установяване, обезпечаване и събиране на местните такси и цени на услуги предоставяни от Община Габрово, в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Общината – тук

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail t.popov@gabrovo.bg, в срок до 17:00 часа на 15.11.2018 година.

Публикувано от: novinata.bg