DG_Mladost

„Екология в игри” в ДГ „Младост” Габрово

С песни, танци и игри за въздуха, водата, растенията и животните децата от ДГ „Младост” показаха своите знания за природата и природосъобразния начин на живот.

Събитието, наречено „Екология в игри” беше проведено в деня на детето, посещаващо ДГ „Младост” – 11 октомври и е част от дейностите по проект от Националната кампания „За чиста околна среда – 2018 г.” на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Проектът подкрепя създаването на  екокътове в шестте групи на детската градина, даващи възможност на децата за наблюдение, обучение, експериментиране в процеса на овладяване знания за природата и създаване на адекватно отношение на грижа и внимание към нея.

Целта на екипа на детската градина е децата да преобразуват своите знания и умения в динамична и мобилна среда, да се доближат до естествения и природосъобразен начин на живот, чрез пряк допир с природата.

Дейности по проекта подпомагат работата на педагозите по реализиране на Авторската програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование „АЗ И ГАБРОВО”, по която от тази учебна година работи ДГ „Младост”.

Публикувано от: novinata.bg