1

ДАЗД даде висока оценка на Дневния център за деца с увреждания в Свищов

Беше извършена проверка на Дневен център за деца с увреждания град Свищов от Държавна агенция за закрила на детето. Констатирани са следните факти:

1.ДЦДУ е социална услуга в общността, която има отлична материална база, снабдена със зали и кабинети с множество и разнообразни уреди, пособия и материали за деца с увреждания, което благоприятства постигането на ефективност.

2.Базата, в съчетание с уменията, богатия опит, силната мотивация и изключителен професионализъм на директора – госпожа Теменужка Тодорова и екипът ѝ, прилагайки иновативни и различни подходи и техники за подкрепа на децата, неминуемо води до реални и много индивидуални резултати за децата.

3.Родителите са дълбоко благодарни за съществуването на услугата и екипът ѝ, поради резултатността за децата, проявена чрез облекчаване на състоянието им, в контекста на уврежданията,подобряване и повишаване на психо-социалния им тонус, постигната интеграция и социализация.Те имат време за себе си и за своята лична, социална и професионална реализация.

В писмото до г-н Генчо Генчев, заместник- председателят на ДАЗД г-н Валери Йорданов отбелязва:

Приемете моите сърдечни благодарности и поздравления за дейността на социалната услуга за деца, чийто доставчик сте, за резултатността ѝ, за ефективността ѝ, и за доброто, което директорът и екипът на ДЦДУ творят за децата и с децата.”

Публикувано от: novinata.bg