20181012-LHDFFQWRGMQ-1539330375

В Казанлък откриват филиала на ДГ №15 „Звънче“ в ж.к.“Изток“

В Деня на българската община каним жителите на ж.к.“Изток“ да присъстват на официалното откриване на филиала на ДГ №15 „Звънче“ в квартала днес в 16,00ч.!

Филиалът на Детска градина №15 „Звънче“ е един от общо трите обекта за деца, които Община Казанлък обновява в ж.к.“Изток“, финансирана по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

След мащабните ремонтни дейности с изграждане на 4 големи улици и две междублокови пространства със зони за отдих, забавления и спорт, изпълнени по проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ със 100% безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Община Казанлък продължава със собствени средства да облагородява и другите части на един от най-големите жилищни квартали на града, за да осигури еднакво комфортен начин на живот за всички живущи там.

Публикувано от: novinata.bg